Lördagen den 30 maj 2020 - klockan 20:02

Företagsklimatet i Tyresö kan inspireras av Rättvik


Tn på webben 2019-06-18

Kommundirektören Stefan Hollmark och kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) anländer till Rättvik
Kommundirektören Stefan Hollmark och kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) anländer till Rättvik

Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson(S), näringslivschefen Gunilla Berg och kommundirektören Stefan Hollmark utanför näringslivskontoret i Rättvik
Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson(S), näringslivschefen Gunilla Berg och kommundirektören Stefan Hollmark utanför näringslivskontoret i Rättvik

Anita Mattsson (S) och Stefan Hollmark hälsar på Rättviks hållbarhetschef Markus Svensson<span><br /></span>
Anita Mattsson (S) och Stefan Hollmark hälsar på Rättviks hållbarhetschef Markus Svensson


Näingslivshefen Gunilla Berg överlämnar en gåva med pepparkakor från Annas pepparkakor till Rättviks näringslivschef Helena Back
Näingslivshefen Gunilla Berg överlämnar en gåva med pepparkakor från Annas pepparkakor till Rättviks näringslivschef Helena Back

Tyresös delegation lämnar näringslivskontoret tillsammans med kommmunstyrelsens ordförande i Rättvik Annette Riesbeck (C) och näringslivschefen Helena Back
Tyresös delegation lämnar näringslivskontoret tillsammans med kommmunstyrelsens ordförande i Rättvik Annette Riesbeck (C) och näringslivschefen Helena Back

Tyresös delegation lämnar näringslivskontoret tillsammans med kommmunstyrelsens ordförande i Rättvik Annette Riesbeck (C) och näringslivschefen Helena Back
Tyresös delegation lämnar näringslivskontoret tillsammans med kommmunstyrelsens ordförande i Rättvik Annette Riesbeck (C) och näringslivschefen Helena Back

En delegation från Tyresö kommun besökte Rättviks kommun för att lära sig om den framgångsrika Rättviksmodellen, en modell som tagit Rättvik från botten till toppen när företagsklimatet i kommunerna mäts.


Modellen går ut på att kommunen har en bättre dialog kring de regler som företag måste uppfylla och att fokusera på att hjälpa till att göra rätt, snarare än att invänta att fel begås och därefter beivra. Modellen innebär också att kommunen slutat med att förhandsfakturera företag för olika sorters tillsyn, som ibland inte ens görs,  utan istället faktureras företagen i efterhand för den faktiskt utförda kontrollen.

Rättviksmodellen har tillämpats sedan 2009 och var ett sätt att höja kommunens dåliga resultat i näringslivsmätningar. Från början motarbetades modellen från olika myndigheter men idag, tio år senare, rekommenderas den av bland andra Livsmedelsverket.

Det var kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S), kommundirektören Stefan Hollmark och näringslivschefen Gunilla Berg som besökte Rättvik. Något som enligt Anita Mattsson visar att Tyresö tar näringslivsfrågorna på allvar och vill höja ambitionsnivån.

– Vi vill förbättra och förenkla för Tyresös företag, säger hon till Tyresö Nyheter. Vi har idag ett bra företagsklimat i kommunen, men vissa delar kan bli ännu bättre.

- Rättviksmodellen är intressant eftersom den uppenbart uppskattas både av näringslivet och även de anställda i kommunen, fortsätter hon. De flesta vill göra rätt men det är inte alltid så lätt, speciellt inte för mindre företag, att kunna hela regelverket. Här finns en modell där man hjälps åt. Det är definitivt ett arbetssätt som vi bör titta närmare på och inspireras av i även i Tyresö.

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter