Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 21:54

Fler elever i Tyresö når gymnasiebehörighet


Tn på webben 2023-12-21


Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en resultatsammanställning för läsåret 2022/23. Tyresö kommun placerar sig bland de 25 procent kommuner med högst resultat i samtliga tre nyckeltal enligt Sveriges kommuner och regioners statistiktjänst Kolada. Resultatet visar också att fler elever når gymnasiebehörighet. Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram har ökat till 88,4 procent sedan förra läsåret och ligger över snittet i riket där 83,7% når behörighet.

- Gymnasiebehörighet är grundläggande för en ung människas framtid. Jag är stolt över att fler elever har möjlighet att söka till gymnasieskolan och nu intensifieras det arbetet tillsammans med skolans medarbetare, säger Klara Watmani (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter