Söndagen den 27 november 2022 - klockan 02:33

Fortsatta satsningar i budgeten för 2022


Tn på webben 2021-10-07

Anita Mattsson (S)
Bild:Tyresö Nyheter
Anita Mattsson (S)

De tre styrande partierna Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet, har nu lämnat sitt förslag till kommunplan och budget för 2022. Återigen gör den goda ekonomin att många stora satsningar kan göras samtidigt som skatten återställs till 2018 års nivå. 

 

 

– Vi är stolta över att återigen presentera en budget som både tar ansvar för ekonomin och välfärden, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande. I budgeten finns många stora satsningar som är både glädjande och nödvändiga.

– Det är tydligt vad som prioriteras i budgeten, fortsätter hon. En hållbar ekonomi, förskola och skola är självklara prioriteringar för oss. Men nu kan vi också satsa på park-, natur- och vägunderhåll men också flera bra miljösatsningar.

”Hårt arbete ger goda förutsättningar”

Den 21:a oktober ska kommunfullmäktige ta beslut om budgeten för 2022 i Tyresö. De styrande partierna, Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har nu presenterat sitt förslag till budget och enligt ett pressmeddelande är förutsättningar i Tyresö tack vare hårt arbete och kloka effektiviseringar förutsättningarna mycket bättre än i många andra kommuner.

– Ja, det stämmer, det är ett hårt arbete som ger goda förutsättningar, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande. När vi tog över efter valet så var ekonomin riktigt dålig. Men med både kloka satsningar och stora effektiviseringar på främst central förvaltning har vi nu en hållbar ekonomi och ett bra läge 2022.

När de flesta kommuner tvingas till att antingen höja skatten eller göra stora generella nedskärningar så går Tyresö mot strömmen. Budgeten ger utrymme för att kommunen inte skall drabbas av nedskärningar, samtidigt som många stora satsningar görs och skatten till och med sänks.

Skattesatsen återställs till 2018 års nivå och sänks alltså under 2022 med 25 öre. Skolpengen höjs med 4 miljoner och tillägget till de skolor som behöver det som mest höjs med 1 miljon. Resurser läggs också på gymnasiet för att bland annat öppna fyra nya gymnasieprogram.

De offentliga miljöerna ska stärkas, bland annat så tilldelas vägunderhållet 3 miljoner extra medan naturvård, natur- och parkunderhåll stärks med nästan 3.5 miljoner. Även satsningar på källsortering och hållbara transporter får tillsammans ytterligare 1 miljon.

Inom äldreomsorgen satsas det ytterligare på bättre mat för de äldre och bättre arbetsvillkor för personalen. Utöver det kommer satsningar på välfärdsteknik, där tanken är att självständigheten bland äldre ska öka, samt att alla över 65 år ska få tillgång till kostnadsfria broddar.

– Det är en väldigt stark budget, för ekonomin, för Tyresöborna och för välfärden, säger Anita Mattsson (S). Vi är stolta över det vi åstadkommit tidigare under mandatperioden och nu kan vi ta ytterligare ett steg mot ett bättre Tyresö.

 

Ett urval av satsningar i budgeten 2022:

Generella satsningar:
Skattesänkning 25 öre
Stabil ekonomi över mandatperioden med ett genomsnittligt överskott på 2,5 procent
Uppskrivning av 1,8 procent i alla verksamheter som jobbar nära invånarna

Förskola och skola:
Satsning på kemikaliefri förskola – minskar skadliga ämnen i de miljöer barnen rör sig i, det är också bra för återvinning av material blir lättare utan gifter. (500k)
Minskade barngrupper (2000k)
Höjt anslag måltider- öka andelen ekologisk och klimatsmart mat (350k)
Höjd skolpeng (4000k)
Stärkt socioekonomiskt bidrag (1000k)
Stärker arbete mot psykisk ohälsa och genomför en satsning på skolbiblioteken.

Tyresö gymnasium:
4 nya program – vård och omsorg, handel och admin, ekonomi och samhälle. (1200k)

Arbetsmarknad och socialtjänst:
Utökad satsning etableringscentrum. Framgångsrika i att få nyanlända i arbete (1000k)
Fortsatt satsning insatser för lägre arbetslöshet och fler sommarjobb (1000k)
Satsning avhopparverksamhet (1100k)
Stöd kvinnojourer (450k)

Äldreomsorg:
Höjt anslag för måltider (100k)
Satsning ändrat heltidmått natt utförare äldreomsorgen (450k)
Satsning införande av välfärdsteknik (1500k)
Broddar erbjuds till äldre över 65 år (150k)
Satsning arbetstidsmått veckoarbetstid (400k)

Kultur och fritid:
Bemanning samlingslokal Tryggare Granängsringen (200k)
Ökat deltagare kulturskolan (500k)

Stadsutveckling:
Satsning ökat park- och naturunderhåll (2350k)
Stärkt naturvårdsenhet (1000k)
Ökat vägundehåll (3000k)
Satsning källsortering (300k)
Hållbara transporter (700k)


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter