Söndagen den 10 december 2023 - klockan 21:30

Fosforfällning i Drevviken ger klarare vatten


Tn på webben 2023-10-25

Drevviken har fått klarare vatten efter arbete med att förbättra vattenkvaliteten. 
Bild:TN
Drevviken har fått klarare vatten efter arbete med att förbättra vattenkvaliteten. 

Under 2022 påbörjades ett arbete med att förbättra vattenkvaliteten i Drevviken. Projektet sker i samarbete mellan kommunerna runt Drevviken tillsammans med Stockholm vatten och avfall samt Tyresöåns vattenvårdsförbund. Arbetet beräknas pågå under 2023 och 2024 men har redan nu gett synbara effekter på siktdjupet i sjön.


Problemen med övergödning och algblomning i Drevviken härrör till stora utsläpp av avloppsvatten under 19720-talet som orsakat höga halter av fosfor vilket påverkat livsmiljön.

Under 2022 påbörjades ett arbete med att minska fosforhalterna i Drevviken. Åtgärderna som genomförs innebär att en lösning av aluminiumklorid injekteras eller harvas ned i sjöbotten från en pråm. Genom att binda fosforn i vattnet till sjöbotten minskar algblomningen och förekomsten av växtplankton vilket leder till bättre vattenkvalitet och ökat siktdjup. Arbetet beräknas pågå till 2024. Redan nu rapporteras dock arbetet haft synbara effekter på siktdjupet med klarare vatten som följd. 

Insatserna är en del i det lokala åtgärdsprogram som tagits fram av Stockholms stad, Huddinge kommun, Tyresö kommun, Haninge kommun, Stockholm Vatten och Avfall samt Tyresåns vattenvårdsförbund.

 


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter