Söndagen den 27 november 2022 - klockan 02:45

Framkomligheten på Tyresövägen förbättras


Tn på webben 2021-10-13

Exempelbilder från Tyresö kommun över Bäverbäcken och Tyresövägen. Vid sidan om åtgärderna vid Tyresövägen pågår samtidigt en omvandling av industriområdet vid Bäverbäcken från verksamhetsområde till nytt område för bostäder.<span> </span><div><span> </span></div>
Bild:Tyresö kommun

Exempelbilder från Tyresö kommun över Bäverbäcken och Tyresövägen. Vid sidan om åtgärderna vid Tyresövägen pågår samtidigt en omvandling av industriområdet vid Bäverbäcken från verksamhetsområde till nytt område för bostäder.

 

 


Tyresö kommun arbetar sedan fler år med olika åtgärder för att förbättra framkomligheten på Tyresövägen och för att höja trafiksäkerheten. Nu planeras för nästa del som innefattar sträckan Tyresövägen mellan Bollmoravägen och Siklöjevägen.

Syftet med projektet är att förbättra framkomligheten på Tyresövägen och samtidigt underlätta för gående och cyklister att ta sig fram på ett trafiksäkert sätt. Ombyggnationerna vid Tyresövägen ska också underlätta för de som flyttar in i de lägenheter som kommer att byggas vid Bäverbäcken. Förutom en ny lokalgata, Bäverbäcksvägen med gång- och cykelväg längs båda sidor, kommer vägsträckan mellan rondellen vid golfbanan och korsningen Bollmoravägen/Tyresövägen att breddas. En stor del av projektet innefattar också en gångtunnel under Tyresövägen för att möjliggöra för gång- och cykelpassage på ett säkert sätt. Kopplat till tunneln kommer det också byggas en gång och cykelbana längs med Siklöjevägen. Det kommer också byggas nya väderskyddade busshållplatser öster om cirkulationen.


Vi behöver arbeta från olika håll för att både skapa en bättre framkomlighet på Tyresövägen och underlätta för kollektivtrafiken att ta sig fram, men också att se över lösningar för en tryggare trafiksituation för de som går och cyklar – inte minst för alla de barn som kommer att flytta in i de nya bostäderna och kanske ha detta som sin skolväg. Det förutsätter att vi i hela kommunen arbetar aktivt med våra gång- och cykelvägar, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) i en kommentar.

Arbetena beräknas starta hösten/vintern 2021.

 


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter