Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 23:20

Hemsö bygger nästa del av Norra Tyresö centrum


Tn på webben 2022-12-14

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande
Bild:Tyresö Nyheter
Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Byggandet av Norra Tyresö centrum är ett av de största stadsbyggnadsprojekten i kommunen och har pågått under flera år. Den nya stadsdelen kommer att rymma nära tusen nya bostäder, torg, service och butiker när det är klart. I december väntas kommunstyrelsen ta beslut om markanvisningsavtal för nästa kvarter. Enligt förslaget föreslås avtalet tecknas med Hemsö vårdfastigheter AB. Beslutet innebär i så fall att Hemsö får ensamrätt på att fortsätta förhandla med kommunen. 

Hemsö har tidigare byggt det nya vård och omsorgsboendet, Sköndalsvillan i Tyresö centrum. Den del som nu är aktuell ligger i området mellan Regnbågsgatan och Rimfrostgränd. Avtalet möjliggör byggnation av nya bostäder, kontor, centrumverksamhet och förskola.

- Vi är glada att Hemsö vill fortsätta vara med och utveckla Tyresö. Deras senaste projekt i Tyresö, Sköndalsvillan är Sveriges första NollCO2-certifierade äldreboende i Sverige. Det ska bli spännande att se vad det fortsatta samarbetet leder till när Tyresö kommun nu går vidare med fördjupad diskussion om hur området ska utvecklas. Jag hoppas att Norra Tyresö centrum, när det är klart, kan bli en naturlig mötesplats för såväl nya som gamla Tyresöbor att vistas och trivas i, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

 


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter