Torsdagen den 4 juni 2020 - klockan 15:51

Historiska satsningar på skolan i nya styrets budget


Tn på webben 2019-03-04

Jannice Rockstroh (S), Ordförande barn- och utbildningsnämnden

Jannice Rockstroh (S), Ordförande barn- och utbildningsnämnden&Aring;sa de Mander (L), vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden<br /><span>Foto: Magnus Svensson</span>

Åsa de Mander (L), vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
Foto: Magnus SvenssonDen 20 februari antogs den nya budget/nämndplan som ska gälla för Tyresös förskolor och skolor. Stora satsningar görs för att alla elever ska lyckas i skolan och stärka det preventiva elevhälsoarbetet.


Det nya styret, S, L, MP, höjer barn- och elevpengen och möjliggör för fler pedagoger och lärare i våra verksamheter. Dessutom görs en satsning på att förbättra arbetsmiljön och minska arbetsbelastningen för lärarna, i ett försök att minska sjukfrånvaron. Genom lärarassistenter samt utökad vikariepool, kan man öka antalet trygga vuxna i skolan och se till att det finns kompetent personal som täcker upp vid sjukdom.

Till detta kommer kommunen att stärka kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i strävan efter att skapa inkluderande lärmiljöer för alla barn.

-Nu satsar vi på skolan! Vi har goda betygsresultat i Tyresö, men en hög personalomsättning, lärare som vittnar om hög arbetsbörda och elever som inte ges det stöd de har rätt till. Därför är jag glad att kunna presentera en budget som nu ger förskolor och skolor en chans att utveckla sin fina verksamhet,säger Jannice Rockstroh (S), ordförande i Barn och utbildningsnämnden.

Vidare initierar nu kommunen ett bredare arbete med preventiva åtgärder för att stärka elevhälsan. Det ska också tas fram en handlingsplan för ökad trygghet och arbetsro.

- Vi stärker elevhälsan för att bygga ut det preventiva arbetet för psykisk hälsa hos barn och unga elever. Tack vare en högre skolpeng möjliggör vi för skolorna att anställa lärarassistenter som bidrar till att renodla läraruppdraget, säger Åsa de Mander, (L) vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

I den nya budgeten tillkommer även ett ökat kommunalt ansvar för att skapa giftfria och hållbara miljöer för barnen i förskola och skola. Miljöer där barn vistas i Tyresö ska vara fria från gifter och kemikalier och den mat som serveras ska till stor del vara ekologisk och närodlad och stort ansvar för miljön ska tas i upphandlingar.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter