Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 22:20

Kemikaliesmarta förskolor och skolor 


Tn på webben 2024-01-25

Bild från förskolan Vattenhjulet. När den nya förskolan öppnade upp 2021 var h<span class=\
Bild:Tyresö Nyheter
Bild från förskolan Vattenhjulet. När den nya förskolan öppnade upp 2021 var hållbara och giftfria material en viktig del.

Tyresö kommun har en handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor. Syftet med handlingsplanen är att minska barns exponering för skadliga kemikalier i förskolan. I handlingsplanen finns 63 åtgärder som ska hjälpa Tyresö kommuns förskolor att bli kemikaliesmarta. Åtgärderna har arbetats fram utifrån Naturskyddsföreningens projekt ”Giftfri förskola”.


Handlingsplanen berör alla kommunala förskolor i Tyresö, men även fristående förskolor rekommenderas ta del av den. På så sätt kan fler barn i Tyresö ta del av goda förskolemiljöer.

Arbetet med att skapa kemikaliesmarta miljöer har pågått i flera år och sedan 2021 presenteras en årlig inventeringsrapport så att det lättare ska gå att följa arbetet. Arbetet har varit framgångsrikt, bland annat har kunskapen om kemikalier ökat. Skolorna och förskolorna har också utvecklat metoder för att systematiskt arbeta för minskad exponering av skadliga kemikalier.

Vissa åtgärder återstår att genomföra. Ett exempel som nämns är behovet av att ersätta äldre möbler. Tyresö kommun ser även att kravställningar vid upphandling kan förbättras ytterligare. Rapporten är optimistisk om att de återstående åtgärderna kommer att genomföras för att säkerställa en hälsosam miljö för barn och elever i Tyresö


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter