Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 21:10

Kommunen startar boendestöd i egen regi


Tn på webben 2023-05-03

Christoffer Holmström och Susann Ronström (S) gör vad de kan för att omställningen till egen regi ska bli så smidig som möjligt.
Bild:Tyresö Nyheter
Christoffer Holmström och Susann Ronström (S) gör vad de kan för att omställningen till egen regi ska bli så smidig som möjligt.

Tyresö kommun startar upp eget boendestöd. En hemtjänstliknande service som vissa
personer kan få beviljat av kommunen. Beslutet kommer efter att stora brister har
uppdagats hos privata utförare och två av dessa valt att avsluta sina kontrakt.
Boendestöd är en insats till för vuxna som har behov av personligt stöd i vardagen. Hjälpen
kan bestå i stöd i hemmet med vardagssysslor, kontakt med myndigheter eller annan
praktisk hjälp. Boendestöd kan beviljas utifrån en individuell behovsbedömning utifrån
socialtjänstlagen.

Sedan några år tillbaka har personer som fått insatsen beviljat kunnat välja på flera olika
företag som etablerat sig i kommunen. Sedan årsskiftet har två företag beslutat sig för att
avsluta samarbetet med kommunen. Det innebär att kommunen som har det yttersta
ansvaret för att personer boende i kommunen får sina rättigheter tillgodosedda snabbt
måste ta över ansvaret för de personer som har boendestöd.

– Under förra året granskade vi boendestödet i kommunen, säger Christoffer Holmström (S),
vice ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden. Det visade att flera utförare hade
stora brister i verksamheten och två av utförarna har inte tyckt att det var värt att åtgärda
dessa utan har istället sagt upp uppdragen.

Enligt Lagen om Valfrihet har företagen rätt att avsäga sig uppdragen med endast tre
månades uppsägning. Som tur är har Tyresö kommun snabbt kunnat ställa om och redan i
juni månad tar kommunen över ansvaret för drygt hundra personer som är beviljade
insatsen boendestöd.

– Tack vare att vi har möjlighet till att utbilda personer genom C3L:s regi så kommer vi klara
övertagandet under juni månad, säger Susann Ronström (S) ordförande i äldre- och
omsorgsnämnden. Vi har också en stark organisation inom hemtjänsten som kommer att
vara ett stort stöd i uppbyggnaden. Det blir stora konsekvenser för framförallt individerna
men också för kommunen, men vi ska se till att övergången blir så smidig och bra som
möjligt.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter