Tisdagen den 22 september 2020 - klockan 10:00

KRAV-märkt mat till alla barn och äldre i Tyresö kommun


2020-01-30

Jannice Rockstroh (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
Bild:Äpplen: Anna Ellström, Tyresö Nyheter
Jannice Rockstroh (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Marie Åkesdotter (MP), ordförande i Hållbarhetsutskottet
Bild:Tyresö Nyheter
Marie Åkesdotter (MP), ordförande i Hållbarhetsutskottet

Tony Thorén, ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden
Bild:Magnus Svensson, Smajl Studio
Tony Thorén, ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden

Tyresö kommun stärker sitt måltids- och miljöarbete genom att KRAV-certifiera all verksamhet.

Tyresö höjer nu ambitionerna ytterligare i måltids samt miljö- och klimatarbetet och inför KRAV-certifiering i alla kommunala kök i skolor, förskolor, gymnasium och äldreboendet Björkbackens kök, Utsikten. Att KRAV-certifiera den kommunala verksamheten innebär att köken måste använda sig mer av grönsaker i säsong och vara mer flexibla i valet av rätter utifrån utbud samt att arbeta mot mindre matsvinn.  En översyn av rengöringsmedel och val av plaster i bland annat handskar och förpackningar kommer även att göras. Till detta måste alla instanser ha en miljöpolicy, årliga miljömål samt systematisk uppföljning av dessa. 

Alla kök kommer att granskas av en extern part för att vi ska uppfylla kraven och få en likvärdighet i verksamheterna.

Jannice Rockstroh (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, uttrycker sig om satsningen:  

-Alla föräldrar strävar efter att skapa så goda förutsättningar för sina barn som möjligt. Att vi nu KRAV-certifierar alla förskolor och skolor kommer dels att minska mängden bekämpningsmedel i maten och dels minska mängden dåliga kemikalier i deras miljö. Färre dåliga kemikalier innebär bättre förutsättningar för våra barn att växa upp friska och hälsosamma.

Marie Åkesdotter (MP), ordförande i Hållbarhetsutskottet, fortsätter:

-Som en del i vår måltidsstrategi så KRAV-certifierar vi nu våra kommunala kök. Vårt mål är att servera mat som är god, nyttig och samtidigt bidrar till minskad klimatpåverkan och mer biologisk mångfald. Dessutom innehåller KRAV-märkningen kriterier för starkare djuromsorg i livsmedelsproduktionen. Det här är en viktig del i vårt arbete med att stärka hela kommunens miljö- och klimatarbete.

Certifieringen i sig kommer att ge en statushöjning för köken och måltidsverksamheten kommer att bli kontrollerade utifrån KRAVs kriterier. Personalen kommer att utbildas under sportlovet och ambitionen är att kunna köra igång i början av mars.

Tony Thorén (L), ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden, avslutar:

- God och näringsrik mat som stimulerar aptiten för framförallt äldre människor är oerhört viktigt för deras välmående och hälsa. Maten och måltidsupplevelsen är ofta en högtid på dagen och den vill vi nu lyfta. Denna KRAV-certifiering är ett steg i rätt riktning i den satsning vi gör för våra äldre i Tyresö.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter