Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 21:37

Kultur- och naturpedagogiskt centrum


Tn på webben 2022-11-17

Katarina Helling (S), gruppledare i kultur- och fritidsnämnden:
Bild:Tyresö Nyheter
Katarina Helling (S), gruppledare i kultur- och fritidsnämnden:

Logen i Alby friluftsområde föreslås utvecklas till ett kultur- och naturpedagogiskt centrum för naturskolans verksamheter samt kulturhistoriska utställningar. Kultur- och fritidsnämnden beslutade nyligen om att renovera huset för kunna inrymma de nya verksamheterna. I huset ska det enligt beslutet också finnas offentliga omklädningsrum och toaletter.

Logen är en del av Alby gård. Den härstammar från 1700-talet och är den äldsta byggnaden i Alby som står kvar på sin ursprungliga plats. Huset är dock i behov av upprustning och renovering. Därutöver finns det problem med tillgänglighet. Det finns även ett behov av omklädningsrum med toaletter och dusch. I samband med att Logen renoveras har Tyresö kommun även undersökt vilka andra behov som finns bland de verksamheter och tyresöbor som vistas i Alby. Som att resultat av detta föreslår nu politikerna att ett kultur- och naturpedagogiskt centrum inrättas för naturskolans verksamheter samt kulturhistoriska utställningar.

Idag finns Naturens rum som inryms i ett av husen på gårdsplanen vid prästgården. Rummet visar exempel på olika djur och växter man kan möta i naturreservatet och används av besökande barnfamiljer och naturskolan som bedriver undervisning. Katarina Helling (S) är gruppledare i kultur- och fritidsnämnden:

- Ett informationscenter och utställningslokal som lyfter människans kulturhistoria skulle komplettera Naturens rum som finns idag på ett fint sätt. Logens utgör en viktig kulturhistorisk del av Alby gård och det är därför viktigt att bevara denna byggnad som en del av kulturmiljön Alby gård.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter