Söndagen den 27 november 2022 - klockan 01:55

Kumla Skola renoveras

 


Tn på webben 2021-10-08

Anita Mattsson (S) KSO, utanför Kumla Skola som nu ska genomgå en stor renovering. Även fler skolor i Tyresö rustas och renoveras.
Bild:Tyresö Nyheter

Anita Mattsson (S) KSO, utanför Kumla Skola som nu ska genomgå en stor renovering. Även fler skolor i Tyresö rustas och renoveras.Nu har barn- och utbildningsnämnden i Tyresö beslutat att göra stora reinvesteringar i Kumla Skola. Syftet är att få ändamålsenlig lokaler och byta ut de delar som nått sin tekniska livslängd. 

Kumla Skola, som ligger i Trollbäcken i Tyresö, är byggd i två omgångar, 1948 och 1968. Högstadiedelen på skolan är i princip densamma som när den uppfördes 1968 och skolan har enligt förstudien nått sin tekniska livslängd och har stora behov av renovering och ombyggnation. Målet med ombyggnationen är ändåamålsenliga lokaler som stöttar lärares undervisning. Jonas Åkesson som är rektor på skolan ser fram emot renoveringen;

-        Utifrån hur planerna ser ut så kommer vi få en fantastiskt fin skola som kommer fortsätta utstråla tradition, stabilitet och kontinuitet men samtidigt vara en modern skolbyggnad för en modern pedagogik. Vi kommer inte bara få en rejäl uppfräschning utan även tryggare och trivsammare lokaler men bra pausytor för de äldre eleverna och ett fint bibliotek.

Att rusta Tyersös skolor är enligt Anita Mattsson, Kommunstyrelsens ordförande (S), ett uttalat politiskt mål.

- Äntligen skapar vi moderna och ändamålsenliga lokaler för lärare och personal i Kumla Skola. Kumla skola har likt många andra skolor i kommunen, stora eftersatta renoveringsbehov. Det har vi i styret ändrat på.  Att renovera Kumla Skola är en del i det arbetet vi gör i styret och har gjort de sista tre åren, att rusta och reinvestera i våra förskolor och skolor, utöver de 25 miljoner vi i år och även nästa år satsar på att rusta närmiljöer ute och inne.

Ombyggnationen beräknas påbörjas sommaren 2022 och Åkesson är tydlig med att information kommer löpande till vårdnadshavare och att elevers säkerhet under byggtiden är viktig.

-När vi fått mer klarhet i exakt hur evakueringen kommer gå till så kommer vi att kommunicera ut det på ett tydligt sätt till vårdnadshavare på skolan. Det kommer såklart under en period vara bökigt och obekvämt men vi kommer se till att göra även den delen på ett tryggt och säkert sätt och vi är övertygade om att vi kommer kunna fortsätta leverera hög kvalitet på undervisningen under byggnadstiden.

 


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter