Torsdagen den 28 september 2023 - klockan 22:45

Maktskifte i Region Stockholm


Tn på webben 2022-10-24

De nya regionråden. Övre fr.v: Jens Sjöström (S), Rober Johansson (S). Främre fr.v Gustav Hemming (C), Aida Hadžiali´c (S), Talla Al-Kurdi (S), Christine Lorne (C), Anton Fendert (MP).
Bild:Joakim Spångberg

De nya regionråden. Övre fr.v: Jens Sjöström (S), Rober Johansson (S). Främre fr.v Gustav Hemming (C), Aida Hadžiali´c (S), Talla Al-Kurdi (S), Christine Lorne (C), Anton Fendert (MP).Moderaterna har styrt Region Stockholm i 16 år – nu blir det maktskifte. Socialdemokraterna bildar ett nytt styre tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet, med stöd av Vänsterpartiet.


Den nya mittenkollationen har kommit överens om en ny politisk plattform som ska gälla för hela mandatperioden. Det nya styrets menar att dess arbete framåt ska präglas av framtidstro, handlingskraft och framförallt ett inlyssnande ledarskap i en orolig omvärld.

- Invånarna i Stockholmsregionen har genom valet visat på ett missnöje mot hur sjukvården styrs och fungerar. De önskar en förändring säger det nyvalda finansregionrådet Aida Hadzialic (S).

Maktskiftet betyder också att flera tyresöbor tar plats i Regionfullmäktige:
- Martin Nilsson (S) invald i Regionfullmäktige och som ersättare i Regionstyrelsen.
- Fredrik Saweståhl (M) är vald till 1:e vice ordförande i Regionfullmäktige.
- Ajda Asgari (MP) är vald till 2:e vice ordförande i Regionfullmäktige.

Den politiska plattform som alltså ska gälla under hela mandatperioden lyfter ett antal områden.
Nedan följer en kort sammanfattning.

- Hälso- och sjukvården i regionen ska bli mer behovsstyrd och ges i tid. Det ska vara patienternas vårdbehov som styr planering och utveckling av sjukvården. Hälso- och sjukvården ska bli mer jämlikt fördelad över hela Stockholmsregionen. Den nära vården ska byggas ut med vårdcentralerna som nav och akutsjukhusen ska stärkas.

- Satsningar på vårdpersonalen. De ska få fler kollegor och bättre arbetsvillkor. Vårdpersonalens inflytande ska stärkas och kontakten mellan regionens ledning och vårdpersonalen ska bli betydligt bättre. Det handlar om att ta hand om de som tar hand om oss.

- Ekonomiskt ansvarstagande. Det kommer krävas tydliga prioriteringar under den kommande mandatperioden. Resurser ska gå dit de är avsedda för och gör mest nytta har därför högsta prioritet. God ekonomisk hushållning ska råda.

- Grön omställning. Stockholmsregionen är avgörande i Sveriges gröna omställning, klimatmålen ska nås. Fler måste därför ges möjlighet till att ställa bilen samt resa kollektivt och klimatsmart i hela regionen. Kollektivtrafiken ska byggas ut och bli mer attraktiv.

 


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter