Söndagen den 20 september 2020 - klockan 10:39

Markföroreningar vid bygget av nya ishallen


2019-10-16

Byggarbetsplats för den nya ishallen
Bild:TYRESÖ NYHETER
Byggarbetsplats för den nya ishallen

En visionsbild av den nya ishallen Tyresövallen.
Bild:TENGBLOM ARKITEKTKONTOR
En visionsbild av den nya ishallen Tyresövallen.

Under pågående markarbeten för nya ishallen har markföroreningar påträffats. 


Provtagningar har visat på halter av olja och cyanid. Cyaniden är bunden i marken och sprids inte via luft. De föroreningar som har påträffats har hittats cirka 3-4 meter ner i marken. I och med detta kommer sanering av marken att inledas, det arbetet sker i tätt samarbete med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Arbete med att konstatera föroreningarnas omfattning samt upprättande av åtgärdsplan har inletts. Det är ingen fara för allmänhet att vistas i området omkring arbetsplatsen, men som alltid ska de avspärrningar som finns respekteras. Dock kommer det innebära att den utsatta tidsramen inte kommer kunna hållas för projektet som det ser ut nu, eftersom saneringsarbetet kommer medföra förseningar.

-Det är tråkiga nyheter för dem som har sett fram emot att den nya ishallen ska stå färdig. Vi kommer följa saneringsarbetet och kommunen kommer vara Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund behjälpliga i den mån de önskar, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

 


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter