Måndagen den 26 september 2022 - klockan 14:19

Masshanteringsplats vid Storängen


2017-10-31

<span>Kommunen är angelägen om att hitta möjligheter att ta hand om masshantering lokalt i kommunen. Den främsta anledningen är att minska transporterna och den tunga trafiken på vägarna och hålla nere koldioxidutsläppen. Nu är Storängen utpekad som den lämpligaste platsen.</span>
Kommunen är angelägen om att hitta möjligheter att ta hand om masshantering lokalt i kommunen. Den främsta anledningen är att minska transporterna och den tunga trafiken på vägarna och hålla nere koldioxidutsläppen. Nu är Storängen utpekad som den lämpligaste platsen.

Tyresö växer. Nya vägar och bostäder byggs för fullt i de östra delarna och lär så göra flera år framöver. Omvandling från fritidshusbebyggelse till permanentbostäder ökar behoven av bra vägar, avloppssystem med mera.

Detta ställer stora krav på behov av platser för upplag, stenkrossar och masshantering. Sedan flera år tillbaka har kommunen ambitionen att av hållbarhetsskäl ska detta ske lokalt. Dock är tillgången på lämplig mark begränsad.

Kommunen är angelägen om att hitta möjligheter att ta hand om masshantering lokalt i kommunen. Den främsta anledningen är att minska transporterna och den tunga trafiken på vägarna och hålla nere koldioxidutsläppen.

Storängen ligger söder om Raksta i östra delen av Tyresö. I närheten ligger två båtklubbar och den mark man vill ta i anspråk är fyra hektars åkermark. Platsen har redan pekats ut som lämplig för dylik verksamhet. Storängen ligger också på visst avstånd från bostadsbebyggelse och är delvis skymt av vegetation.

Man ser också över möjligheterna att transportera material vattenvägen med pråm, då Kalvfjärden och Ällmorafjärden ligger i närheten av området. Detta minskar antalet transporter på våra vägar ytterligare.

Tidplanen är att anläggningen ska vara igång 2020.

 

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter