Måndagen den 6 juli 2020 - klockan 12:00

Ny bussteknik sparar restid 


Tn på webben 2020-02-20


Under 2019 infördes ny GPS-teknik på busslinjerna 873 och 875 i Tyresö. I
korsningen mellan Njupkärrsvägen och Bollmoravägen färdas två av länets
stombussar, en plats där Tyresöbornas restider har kunnat fördröjas med upp till
4 minuter i väntan på grönt ljus.


Genom smart signalprioritering har framkomligheten förbättrats och restiderna minskat. Varje dag sparar tyresöborna upp emot 20 timmar i restid, eller över 600 dagar per år. Den samhällsekonomiska vinsten beräknas till över 800 000 kronor per år.

- Det är glädjande att resultatet av detta projekt har gett både samhälls- och tidsvinster. Att öka framkomligheten och minska restiden kommer få fler att välja kollektivtrafik istället för att ta bilen, det är bra för vår miljö och för framkomligheten för dem som måste ta sig fram med bil, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö kommun.

- Satsningen på signalprioritering i Tyresö är ett bra exempel på hur samhället med mindre insatser kan genomföra betydande förbättringar till ingen eller mycket liten kostnad för skattebetalarna. Att förbättra framkomligheten är helt avgörande för att kunna erbjuda en mer attraktiv kollektivtrafik som lockar fler resenärer, säger Martin Viitanen, framkomlighetsstrateg på Nobina.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter