Lördagen den 28 januari 2023 - klockan 04:06

Ny fotbollsplan vid Njupkärrs skola


Tn på webben 2022-12-21

Klara Watmani (S) utanför Njupkärrs skola så som den ser ut idag. 
Bild:Tyresö Nyheter
Klara Watmani (S) utanför Njupkärrs skola så som den ser ut idag. 

Barn och utbildningsnämnden har fattat beslut om att en ny 7-spelsplan med konstgräs ska byggas vid Njupkärrs skola. Sedan tidigare har nämnden beslutat att en ny skola ska byggas där nuvarande skola står idag.

- Med en sjuspelsplan skapar vi de bästa förutsättningarna för Nya Njupkärrs skolgård, då vi får utrymme för både fotboll och annat som gör gården till en stimulerande miljö säger Klara Watmani (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Njupkärrs skola är idag sliten och lokalerna anses inte var ändamålsenliga för att passa nutidens och framtidens krav på bra och funktionella skolor. En ny skola ska skapa en bättre arbetsmiljö för elever och medarbetare. Nu när ett beslut är taget gällande hur stor fotbollsplanen ska vara kommer arbetet med att utveckla skolgården att fortsätta.

En bra skolgård ska vara varierad och ge utrymme för lek, rörelse, vila och lärande. Hur skolgården utformas ska nu förvaltningen jobba vidare med säger Klara Watmani.

Idag finns en 7-spelsplan i grus på platsen och i beslutet har de fotbollsföreningar som finns i området varit en viktig del. Kultur- och fritidsförvaltningen sig positivt till att en 7-spelsplan i konstgräs anläggs i anslutning till Njupkärrs skola då det skulle innebära att fotbollsföreningarna kan nyttja den för sin barn- och ungdomsverksamhet.

Samtidigt lyfts behovet av en 11-spelsplan i området runt Granängsringen och är en fråga kultur- och fritidsförvaltningen utreder vidare.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter