Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 22:57

Ny handlingsplan för trygghet och säkerhet


Tn på webben 2023-11-23

Tyresö kommuns säkerhetschef Stefan Vallin.
Bild:Privat
Tyresö kommuns säkerhetschef Stefan Vallin.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.
Bild:TN
Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

En ny handlingsplan för trygghet och säkerhet har tagits fram i Tyresö. Syftet med Tyresö kommuns handlingsplan är ge vägledning och i slutändan konkreta åtgärder för att skapa trygghet och säkerhet för kommunens medborgare, medarbetare, de som vistas i kommunen samt miljö och egendom. Handlingsplan för trygghet och säkerhet är fastställd för perioden 2023-2026.


- Tryggheten i Tyresö måste öka. Handlingsplanen är ett bra steg i den riktningen, och det som
tar vid i form av konkreta åtgärder ser jag fram emot att återkomma till längre fram, säger
Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

I den nya handlingsplanen för trygghet och säkerhet för perioden 2023-2026, finns flera centrala
fokusområden som Tyresö kommun har identifierat för att upprätthålla och förbättra samhällets
trygghet och säkerhet. Det inkluderar interna säkerhetsåtgärder, personsäkerhet,
informationssäkerhet, dataskydd, säkerhetsskydd, brottsförebyggande arbete, planering för att
förebygga brand och andra typer av olyckor, extraordinära händelser och civilt försvar.

- En viktig del i säkerhetsarbetet är inte bara att hantera kriser och olyckor, utan också om att
förebygga dem. Genom att arbeta aktivt med brottsförebyggande åtgärder, beredskap och
uppbyggnad av civilt försvar, informationssäkerhet och dataskydd, så skapar Tyresö kommun
ett mer robust och tryggt samhälle för alla som bor och verkar där säger Stefan Vallin, säkerhetschef Tyresö kommun. 

Handlingsplanen är ett övergripande styrdokument som kommer att konkretiseras genom riktlinjer
och rutiner som anger vad som gäller inom olika områden. Dessa riktlinjer och rutiner kommer att
ses över varje år och revideras vid behov för att säkerställa att de är aktuella och effektiva.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter