Torsdagen den 5 augusti 2021 - klockan 12:46

Ny vision för Tyresö gymnasium!


Tn på webben 2020-06-04

Peter Söderlund (Mp), Christoffer Holmström (S) och Agneta Hansson (L)
Bild:Tyresö Nyheter
Peter Söderlund (Mp), Christoffer Holmström (S) och Agneta Hansson (L)

Den 26 maj antog  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden en ny politisk ambition för Tyresö gymnasium. Den nya politiska visionen är att Tyresö gymnasium ska vara det självklara valet för alla Tyresös ungdomar. Studieförberedande program ska återinföras, samverkan med högskola och branscher ska intensifieras och yrkesprogrammen ska specialiseras.

Gymnasiet ska utvecklas till ett mer attraktivt och innovativt gymnasium. Utbildningarna ska hålla en hög kvalitet och ge möjlighet till många karriär-eller studievägar. 

2016 avvecklade det tidigare politiska styret studieförberedande program vilket ledde till att de som ville studera vidare fick söka sig utanför kommunen. Med den nya ambitionen återinförs studieförberedande program. 

-Vi ska utveckla Tyresö gymnasium i en stabil takt, säger nämndens ordförande Christoffer Holmström (S). Efter många år av nedskärningar har vi nu en ny vision för  gymnasiet. Med mer specialisering och studieförberedande program ska Tyresö gymnasium blir det naturliga valet för både de som vill börja jobba direkt efter gymnasiet samt de som vill studera vidare på högskolan.

Utöver det nya studieförberedande programmet läggs en stor vikt på utökad samverkan. Bättre samverkan och samarbete med närliggande kommuner, näringslivet, vuxenutbildning och högre lärosäten ska skapa möjligheter för utbyte, nätverksbyggande och praktik.  

-Tyresö ska vara ledande i det här samverkansarbetet för att gymnasieeleverna ska få de bästa förutsättningarna för en kvalitativ utbildning, säger Agneta Hansson (L), vice ordförande i nämnden. Jag ser framför mig samverkan med näringsliv, olika branscher, högskolor och universitetet, där elever kan få intressanta gästföreläsningar och men även möjlighet till arbetsplatsförlagda studier hos professionella utbildningsanordnare. Samverkan och kunskapsutbyte är nyckeln till framgångsrikt livslångt lärande.

Arbetsmarknaden blir allt mer specialiserad. Genom att skapa fler profiler och specialiserade programmen har de styrande politikerna en ambition om att rusta eleverna för den allt mer specialiserade arbetsmarknaden. I höst öppnar ett elbils-program och det finns en viljan av att skapa ett program för ekoturism. 

-Med dessa beslut visar vi både att vi vill ta gymnasiet in i framtiden samtidigt som vi låter professionen visa vägen, säger Peter Söderlund (MP), gruppledare. Vi har redan brutit många nedåtgående trender och då är tidpunkten rätt för att ytterligare utveckla Tyresö gymnasium.

 

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter