Söndagen den 21 juli 2019 - klockan 04:07

Nytt styre i Tyresö kommun


Tn på webben 2018-10-23

<span>Ajda Asgari, Miljöpartiets toppnamn, Anita Mattsson, (S) kandidat till kommunstyrelsens ordförande, Mats Lindblom (L) vice ordförande kommunstyrelsen.</span>
Ajda Asgari, Miljöpartiets toppnamn, Anita Mattsson, (S) kandidat till kommunstyrelsens ordförande, Mats Lindblom (L) vice ordförande kommunstyrelsen.

Ett nytt blocköverskridande samarbete tar nu över styret av Tyresö kommun. I och med överenskommelsen bryts 20 år av moderat styre.

Imorse meddelade Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet att de tillsammans kommer att ingå i ett blocköverskridande styre. De skriver i ett pressmeddelande ”Att ha en kommunal ekonomi i balans ser det nya styret som sin huvuduppgift.”

Vidare framgår att de tre partierna är överrens om att skola, äldre, samt miljö och klimat-arbete är tre prioriterade områden, bland annat vill man skapa en mer likvärdig skola med fler lärarassistenter och ökad personaltäthet, skapa träffpunkter för äldre och aktivt bidra till att nå de nationella klimatmålen.

–     Det är glädjande att vi efter 20 år med Moderaterna kan få till ett blocköverskridande samarbete för att styra Tyresö de kommande fyra åren. Vi har haft en god dialog partierna emellan, där vi har identifierat ett flertal områden där vi är eniga, säger Anita Mattsson (S), kandidat till kommunstyrelsens ordförande.

–     En ekonomi i balans och en samsyn på budgeten är en förutsättning för att kunna samarbeta. Den samsynen tycker jag att våra tre partier har, sedan behöver vi diskutera vidare kring sakfrågorna. Det är alltid ett givande och tagande, men förutsättningarna för ett gott samarbete ser jag som väldigt goda, säger Mats Lindblom (L), kommunstyrelsens vice ordförande.

–     Vi ska ta krafttag i klimatarbetet i Tyresö och aktivt bidra till att nå de nationella klimatmålen, säger Ajda Asgari (MP), miljöpartiets toppnamn. Vi ser fram emot att ta fram ett miljöprogram, ett viktigt arbete som behöver prioriteras omgående i Tyresö.

På torsdag sammanträder det nyvalda kommunfullmäktige. Ett nytt presidium som matchar det nya styret kommer då att väljas. Den nya kommunstyrelsen kommer dock inte att väljas redan på torsdag.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter