Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 23:19

Om krisen slår till i Tyresö


Tn på webben 2024-02-02

Till skillnad från hur det brukar se ut i dystopiska Hollywoodfilmer visar krisforskning att de flesta vill hjälpa sin medmänniska i kris och kämpar på för allas bästa, säger Markus Poletti beredskapssamordnare. 
Bild:Tyresö Nyheter
Till skillnad från hur det brukar se ut i dystopiska Hollywoodfilmer visar krisforskning att de flesta vill hjälpa sin medmänniska i kris och kämpar på för allas bästa, säger Markus Poletti beredskapssamordnare. 

Sveriges minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin har varit tydlig med att det finns en risk för krig.  I en tid där samhället ställs inför olika utmaningar och potentiella kriser, är det av yttersta vikt att kommuner rustar sig för att kunna möta oväntade händelser på ett effektivt och säkert sätt. I detta sammanhang kastar vi en närmare blick på Tyresö kommun och dess beredskap inför en kommande kris. Hur ser krisberedskapen egentligen ut? Det ska vi fråga kommunens beredskapssamordnare, Markus Poletti.


Med en vision om att skapa trygghet och säkerhet för sina invånare har Tyresö inte bara identifierat potentiella risker utan också implementerat strategier och åtgärder för att förebygga riskerna på bästa möjliga sätt. Det går dessvärre inte att förebygga alla risker och då är det viktigt att kommunen har förmågan att hantera alla möjliga olika former av oönskade händelser, störningar, särskilda händelser och extraordinära händelser.

-        Dygnet runt, året runt har kommunen en tjänsteperson i beredskap som med kort varsel ska kunna sammankalla kommunens krisorganisation, samt en kommunikationsfunktion som snabbt kan börja sprida information till medborgarna, säger Markus Poletti.

Markus förklarar vidare.

-        En störning kan vara en vattenläcka. Något som i de flesta fall inte drabbar fler än de direkt drabbade. Det kan ju vara väldigt jobbigt men störningen är relativt begränsat och ska kunna hanteras av kommunens ordinarie verksamhet. Ett kraftigt snöoväder kan utvecklas till en särskild händelse. Det stör kommunens ordinarie verksamhet och är stökigt för de flesta medborgare. Även Covid-pandemin var att betrakta som en särskild händelse. En särskild händelse kan i regel också hanteras i den ordinarie verksamheten men kan kräva centrala beslut och prioriteringar för att kommunens verksamheter ska fungera så smidigt som möjligt. Slutligen talar vi om extraordinära händelser som turligt nog är mycket sällsynta.  Då talar vi om en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner som kräver skyndsamma insatser från kommunen. Det kan handla om terrordåd, strömavbrott som varar i dygn eller omfattande naturkatastrofer.

Kommunens uppdrag är primärt att säkerställa omsorg av de som är i kommunens omsorg i normala fall, alltså de unga och äldre och invånare som inte kan klara sig själva. Tyresöborna har ett eget ansvar att förbereda sig för om en kris skulle uppstå.

-        Alla andra som kan klara sig själva förväntas kunna klara sig själva en vecka helt utan stöd. Det är därför jätteviktigt att hushållen skaffar sig en god beredskap, särskilt vatten och livsmedel. MSB har tagit fram broschyren om kriget eller krisen kommer där man tipsar om vad en krislåda exempelvis kan innehålla. Deras hemsida har jättebra tips till privatpersoner.

Vid en långvarig störning kan dock de allra flesta behöva få hjälp. Därför presenterade kommunstyrelsen i maj 2023 tio trygghetspunkter som Tyresöborna ska kunna ta sig till om en kris slår till. Sex till utöver de värmestugor som redan fanns sedan tidigare. Markus beskriver att det inte hänt extraordinära händelser särskilt ofta i Tyresö. Det närmaste vi kommit var pandemin men där kommunen lyckades hantera det inom den ordinarie verksamheten. Alla kavlade upp ärmarna och kämpade för att lösa kommunens uppdrag.

Utöver krig och elände finns även andra riskparametrar så som klimatförändringarna.

-        Jag kan inte gå in i detaljer på vilka åtgärder kommunen vidtagit för att möta krig, men jag kan säga att arbetet redan har pågått under ett antal år och väntas pågå ytterligare en tid. När det kommer till klimatförändringarna arbetar kommunen aktivt med exempelvis stadsplanering för att minska konsekvenserna av framtida klimatrelaterade olyckor. Jag är ofta inbjuden att ta del av utvecklings- och byggplaner för att analysera beredskapsbehov och eventuella risker.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter