Fredagen den 2 juni 2023 - klockan 06:51

Piglet besökte Fritidshemmens Dag


Lisa Sigerstad 2023-05-19

Bibliotekets uppsökande verksamhet stärker läslusten hos barnen i Tyresö säger Niklas Wennergren. Madde Karlsson håller så klart med.
Bild:Lisa Sigerstad

Bibliotekets uppsökande verksamhet stärker läslusten hos barnen i Tyresö säger Niklas Wennergren. Madde Karlsson håller så klart med.Vi jobbar för att ALLA barn ska kunna vara med i aktiviteterna på fritids! säger Namo Kakakhan och Paulina Samuelson. 
Bild:Lisa Sigerstad
Vi jobbar för att ALLA barn ska kunna vara med i aktiviteterna på fritids! säger Namo Kakakhan och Paulina Samuelson.
 


Vi jobbar för en stark vi-känsla på Krusboda skola, säger Stefan Vesterlund fritidshemsansvarig på Krusboda skolas fritidshem. 
Bild:Lisa Sigerstad

Vi jobbar för en stark vi-känsla på Krusboda skola, säger Stefan Vesterlund fritidshemsansvarig på Krusboda skolas fritidshem. Bibliotekarien Ursula Rundin och barnboksförfattaren Barbro G Andersson njuter av solskenet.
Bild:Lisa Sigerstad

Bibliotekarien Ursula Rundin och barnboksförfattaren Barbro G Andersson njuter av solskenet.Vi tror på våra elever och de växer tillsammans med oss! säger Jenny Andersson och Markus Bröll.
Bild:Lisa Sigerstad

Vi tror på våra elever och de växer tillsammans med oss! säger Jenny Andersson och Markus Bröll.Alla barnen på skolgården vänder sig nyfiket om när Piglet, kommunbibliotekets ambulerande rosa utlåningsbuss, tyst rullar in på skolgården. Barn ställer sig i långa rader för att få titta lite närmre på det som packas ur bussen.  

Den erfarne bibliotekarien Ursula Rundin presenterar glatt ett utbud med böcker för Krusboda skolas elever, det är flygande superhjältar, äventyrsresande möss och mycket annat.  Att läsa med ögon, öron och fingrar via punktskrift är en väg till att öka möjligheter i framtiden. Läsning är en god väg till utbildning, kunskap och förståelse. Läsning ger verktyg för att stärka tänkandet vid analys och kreativt nytänkande. När vuxna läser med sina barn ger de inte bara en stund av trygghet och gemenskap utan även en god vana, en vana som i sin tur blir en skyddsfaktor för barnets framtida hälsa och som ökar möjligheter för barn att utbilda sig och med kunskap och förmåga att förstå, göra goda val i framtiden.

Det är en del i det vi är vana att höra som " tidiga insatser" i förebyggande och främjande arbete i kommunen. När vi satsar på det vi vet, utifrån aktuell forskning och vetenskapliga artiklar, gynnar barnets utveckling i den riktning vi önskar för att skapa goda samhällsmedborgare som gör kloka val och då kan leva ett gott liv. 

Ett annat klokt val under en spännande och fartfylld dag som fritidshemmets dag är, är att ägna sig åt rekreation, vila och återhämtning när behov för det kryper på.  Under bokbordet som dignar av härligt färgglada böcker sticker två par ben ut. Under bordet ligger två elever och läser. De har krypin undan “stoj och stim" för en stund, för att hämta andan och försvinna in sagan och äventyrets eggande värld. En lugn plats måste finnas för de som är i behov av det, säger Namo Kakakhan som mornar extra kring elever i behov av särskilt stöd.

Årets fritidshemmets dag inleddes med ett svängande, glädjefyllt “Sambatåg” som ringlade mellan bostadshusen runt Krusboda skola.

- Jag sa ju att det! Att det skulle gå bra!säger Jenny Andersson med ett triumferande leende på läpparna!

Med all rätt instämmer jag,för att tillit till elevens förmåga är just en stark faktor till att eleven lyckas. När vi säger att vi stöttar en elev med ett så kallat "hjälpjag" så är det inte bara förmågan att koncentrera sig eller att göra kamratliga och accepterade val i sociala situationer som en pedagog, elevassistent eller resurs kompenserar för, utan det är även det brustna självförtroendet, eller en självbild där det ingår många misslyckanden i skolans värld. Vi vuxna i skolan behöver stötta och stärka upp genom att just visa tillit och ingjuta att vi tror på eleven.

- Det har gått strålande, precis som jag sa! Med lite förberedelser, ett par hörselkåpor och en vuxens trygga hand i sin så gick det, berättar Jenny Andersson, en erfaren pedagog som värnar starkt om alla elevers lika värde!

Inledningen med sambatåg var nytt för i år och under planeringsmöte veckan innan så vändes och vreds frågan i diskussion om hur personalen skulle göra för att ALLA elever på skolan skulle kunna vara med under dagen. Vi vet att det är utmanande för de elever med NPF-diagnoser när det är livliga och ljudliga aktiviteter och då måste vi ha både plan A, B och C, menar Jenny, Namo och Stefan

Vid sidan av Namo står Paulina Samuelson som jobbar kontinuerligt med värdegrundsarbete och kunskap kring diskrimineringsgrunderna med eleverna i Studion på skolan. Det som ett aktivt arbete för att motverka kränkningar och mobbning på skolan. Tillsammans med Stefan Vesterlund som är Fritidshemsansvarig så har hon aktiviteten; att måla en gemensam banderoll som eleverna målat tillsammans, för att stärka vi-känslan för eleverna på skolan genom ett synligt sätt.  


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter