Tisdagen den 7 april 2020 - klockan 11:02

Politiker hänger med lärare!


Tn på webben 2020-01-10

Läraren Ann Ulfves hjälper elever i undervisningen.
Läraren Ann Ulfves hjälper elever i undervisningen.

<span>En stor del av en lärares vardag handlar om att rätta det eleverna gjort för att se att eleverna följer med i undervisningen</span>
En stor del av en lärares vardag handlar om att rätta det eleverna gjort för att se att eleverna följer med i undervisningen

<span>Eleverna möts av en planering av den första timmen av Ann Ulfves när de kommer in i klassrummet, lugn musik hörs och alla bänkar har tända ljus</span>
Eleverna möts av en planering av den första timmen av Ann Ulfves när de kommer in i klassrummet, lugn musik hörs och alla bänkar har tända ljus

<span>Under dagen kom Tove Risberg från Tyresö skola och höll en lektion om programmering</span>
Under dagen kom Tove Risberg från Tyresö skola och höll en lektion om programmering

Lärarnas riksförbund genomför en satsning som de kallar för att “skugga en lärare”. Konceptet innebär att makthavare och beslutsfattare får möjlighet att följa en lärare under en arbetsdag för att få en inblick i läraryrket.

Tidigare har Tyresö Nyheter berättat om Christoffer Holmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som skuggade en lärare på C3L. Denna gången var det Jannice Rockstroh (S), ordföranden i Barn - och utbildningsnämnden, som följde Ann Ulfves som är lärare i en årskurs fyra på Fornuddens skola. 

– Jag är otroligt imponerad av lärarkåren och de som arbetar i skolan.  Att vara med en hel dag i skolan på det här sättet ger inblick i en lärares vardag och förståelse för hur mycket mer än pedagogik och didaktik, som faktiskt fyller en arbetsdag för en lärare.

Rockstroh beskriver hur eleverna togs emot av Ann vid skoldagens början genom att de själva fick välja en “hälsning”, exempel en high five eller kram, innan de gick in i klassrummet. Väl i klassrummet möttes eleverna av lugn musik och en tydlig planering på smartboarden för skolans första timme.  

– Ann visade gång på gång hur skickligt lärarledarskap skapar arbetsro i klassen. Vid lektionens start visste eleverna direkt vad som förväntades av dem och senare under dagen när de hade matematik, var det häftigt att se hur elever satt i grupprum, på golvet på mattor och till och med under bord och räknade. Alla tyst koncentrerade med fullt fokus på matematik, berättar Rockstroh. 

En lektion under dagen var programmering och “netikett” och Rockstroh nämner vikten av att skolor har tillgång till modern teknik som möjliggör lärande. Utöver det nämner hon ytterligare frågor som politiken måste ge bättre förutsättningar för 

– Under en hel dag är det mycket som ska inrymmas för en lärare, allt från planering av kommande lektioner och rättning av uppgifter, till att trösta barn som gör sig illa och att hantera konflikter. Ann var inte still många minuter under skoldagen. Min roll som politiker är att ge de bästa förutsättningar för Ann med kollegor i Tyresö, att vara just lärare. Det kan vara att ge bättre förutsättningar för att möjliggöra planeringstid, eller att stärka fritids för att möjliggöra en ökad samverkan och fler pedagoger i klassrummet, avslutar Jannice Rockstroh.

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter