Torsdagen den 5 augusti 2021 - klockan 13:05

Privat eller kommunalt? Vem som ska driva Trollängens äldreboende väntar på avgörande


Tn på webben 2021-02-03

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande vill se kommunal drift av äldreboendet
Bild:Tyresö Nyheter
Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande vill se kommunal drift av äldreboendet

Bo Toresson, vice ordfröande i kommunala pensionärsrådet, är oroad över att privata aktörer ska bli dominerande
Bild:Tyresö Nyheter
Bo Toresson, vice ordfröande i kommunala pensionärsrådet, är oroad över att privata aktörer ska bli dominerande

Vid kommunstyrelsens möte den andra februari skulle framtiden för Trollängens äldreboende avgöras. Äldre- och omsorgsnämnden hade föreslagit ett kommunalt återtagande från dess att dagens avtal löper ut. Kommunstyrelsen beslutade att ärendets underlag behöver utredas och utvecklas ytterligare.


Trollängens äldreboende består idag av 59 boendeplatser med heldygnsomsorg. Verksamheten har drivits i privat regi av Förenade Care AB sedan januari 2014. Avtalet med kommunen löper ut den sista augusti och kommunstyrelsen ska nu ta ställning till vilken typ av aktör som ska driva äldreboendet.

Det kommunala pensionärsrådet* vill se ett återtagande av äldreboendet.
- En stor andel av äldreboendena i Tyresö, för närvarande fem boenden, drivs idag av privata vårdbolag, samtidigt ser vi att andelen kommunala äldreboende minskar. För att värna om en bättre balans mellan olika aktörer och för en ökad valfrihet anser vi i kommunala pensionärsrådet att kommunen bör ta tillbaka driften av äldreboendet, säger Bo Toresson, vice ordförande kommunala pensionärsrådet.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, ser också en risk med en dominerande aktör och vill se äldreboendet i kommunal regi.
-Idag har vi en aktör som driver tre äldreboende i kommunen. Om vi väljer att upphandla driften av äldreboendet riskerar vi att hamna i en situation där en aktör är dominerande, vilket är dåligt för valfriheten och kan bli kostnadsdrivande. Vi Socialdemokrater ser också andra fördelar med att kommunen tar tillbaka driften, med bland annat vi rådighet över verksamheten. Vi vet också att många äldre gärna ser fler kommunalt drivna äldreboenden och vill ha den möjligheten.

M, C och KD skriver i sin reservation att det inte är driftsform utan kvalitet, ekonomi och brukarnöjdhet som är det viktiga för hur en verksamhet ska bedömas.

Sverigedemokraterna stödde en ny upphandling i privat regi i äldre- och omsorgsnämnden. I Kommunstyrelsen stödde de återremissen om att utreda ärendet utterliggare.

Ärendet kommer nu att utredas vidare och tas upp igen i kommunstyrelsen. 

 

*Kommunala pensionärsrådet = organ för över­läggning, samråd och information mellan kommunen och pensionärernas organisationer


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter