Onsdagen den 12 augusti 2020 - klockan 23:27

Regionen föreslår förändringar i busstrafiken till hösten 


Tn på webben 2020-04-07


Region Stockholm som ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholm har tagit fram en rad förändringar i busstrafiken som kan komma att gälla från i höst när vintertidtabellen kommer igång.


För Tyresös del är förslaget att fem busslinjer berörs, det handlar om linjerna 806, 807, 808, 840 och 818C. Utöver det så berörs linje 809 i ett samlat paket med de tre förstnämnda linjerna. Förslaget går under våren ut för remiss innan de ska beslutas och införas till hösten.

Dessa är förändringarna:
Linje 806: Läggs ner, bussarna föreslås istället gå mellan Myrmalmsringen-Sågen i Haninge.
Linje 807: Ska bara gå till Brandbergens centrum. Föreslås få fler avgångar för att kompensera
nedläggningen av 806:an
Linje 808: Ska få fler avgångar i högtrafik på förmiddagar och eftermiddagar. Den föreslås också bli något längre och ha Mårtensberg som ändhållplats.
Linje 809 (Stannar inte i Tyresö): Föreslås trafikeras åt båda hållen istället för som nu när den bara går från Svartbäcken på förmiddagarna och till Svartbäcken på eftermiddagarna. Dessutom förelås den trafikeras även låg- och mellantrafik.
Linje 840: Fler avgångar på helgerna övervägs samt två extra avgångar på vardagar åt vardera håll.
Linje 818C: En extra avgång tidig morgon övervägs.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter