Måndagen den 16 september 2019 - klockan 15:02

Rekordstora underskott i kommunens ekonomi!


Tn på webben 2019-02-19

Anita Mattsson (S) nytillträdd kommunstyrelseordförande vill ta ansvar för Tyresö kommuns utmaningar.
Bild:TN
Anita Mattsson (S) nytillträdd kommunstyrelseordförande vill ta ansvar för Tyresö kommuns utmaningar.

När resultatet för Tyresö kommuns ekonomi under 2018 ska summeras ser det värre ut än befarat. Resultatet för kommunen för 2018 är ett underskott på 24 miljoner kronor. Vilket är 50 miljoner mindre än budgeterat. Det framgår när kommunen nu redovisar sitt bokslut.


Trots att kommunen under flera år täckt underskotten i budgeten med markförsäljningar och andra engångsintäkter har Tyresö haft svårt att nå upp till det mål på 2 % i överskott som krävs för en långsiktigt hållbar ekonomi.

Anita Mattsson (S), nytillträdd ordförande för kommunstyrelsen, är kritisk till den ekonomiska styrning som varit under de senaste åren.

– Under flera år har inte politiken tagit tillräckligt med ansvar för ekonomin, säger hon. Vi måste nu hantera det arvet och det kommer behövas krafttag för att vända utvecklingen.

Vid årsskiftet tog ett nytt styre över kommunen efter 20 år av Moderat maktinnehav.  Tillsammans för Tyresö som de kallar sig innefattar Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. De har bland annat höjt skatten i kommunen. Något som Anita Mattsson (S) menar är kopplat till den dåliga ekonomin.

– När vi har en situation i kommunen som ser ut som den gör så behövs politiskt ansvarstagande och tuffa beslut, säger hon. Att höja skatten är en del i det arbetet, men det behövs också ett intensivt saneringsarbete så att kommunen kan bedriva ett klokt och långsiktigt effektiviseringsarbete. Målet är nu att komma i balans redan år 2019.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter