Torsdagen den 28 september 2023 - klockan 22:12

S, L, MP, V och C: "Budgetsamarbete som tar ansvar för Tyresö"


Tn på webben 2022-11-01


I en turbulent omvärld där de ekonomiska förutsättningarna ser sämre ut för alla Sveriges kommuner och regioner har Socialdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet på rekordtid enats om en budget för Tyresö kommun. I dag presenteras en kommunplan som fortsätter och säkrar de genomgripande välfärds-, trygghets- och klimatsatsningar som påbörjades under förra mandatperioden enligt ett pressmeddelande från partierna i budgetsamarbetet. 

- Jag är stolt över att vi nu kan presentera en budget för hela Tyresös bästa. Vi får nu möjlighet att fortsätta det utvecklingsarbete vi påbörjat under mandatperioden samtidigt som vi tar ansvar för de utmaningar kommunen nu står inför, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt S, L, V, MP och C stakar  budgeten tydligt ut målet om att Tyresö ska bli Sveriges bästa skolkommun. I detta arbete ska skolans sociala och kompensatoriska uppdrag prioriteras. Trygga elever som mår bra, trivs och har arbetsro presterar bättre. En likvärdig skola är enligt pressmeddelandet också en förutsättning för att alla elever ska ges möjlighet att uppnå sin fulla potential.

- Tack vare goda ekonomiska resultat har vi lyckats sänka skatten och lagt en stabil grund för de kommande åren. Därmed kan vi nu framtidssäkra våra satsningar på skolan och det förebyggande arbetet mot utsatthet, säger Mats Lindblom (L), vice ordförande i kommunstyrelsen.

I budgeten står det bland annat att Tyresö kommun ska fortsätta förbättra omsorgen av sina äldre invånare. Under året ska kommunen bedriva ett målinriktat arbete med att öka attraktivitet, tillgänglighet, kontinuitet och kompetens inom äldreomsorgen och att yresö ska fortsatt erbjuda även kommunal äldreomsorg.

- Vi känner oss stolta över att vi nu är delaktiga i att ta fram en kommunplan för ett mer tryggt och tolerant Tyresö. I tider av ökande ekonomisk och social otrygghet är det en stor framgång att fem partier kan enas för att på bästa sätt ge en bra service till Tyresös invånare och en stärkt äldreomsorg, säger Inger Gemicioglu, (V), gruppledare för Vänsterpartiet.

Budgeten gör också klart att Tyresö kommuns klimatarbete ska fortsätta i enlighet med klimatplanen och trafikstrategin. Tyresös unika natur ska värnas och göras mer tillgänglig. Arbetet för förbättrad vattenkvalitet i Drevviken, Öringesjön och Tyresån ska fortsätta.

- Vi fortsätter vårt framgångsrika arbete för social hållbarhet och miljö och klimat, säger Marie Åkesdotter (MP), gruppledare för Miljöpartiet.

Arbetet med ökad trygghet ska enligt pressmeddelandet fortsätta och förebyggande arbete ska bedrivas i kommunens verksamheter. Våld i nära relationer ska upptäckas och förhindras. Brottsoffer ska få samhällets samlade stöd. Arbetet för att motverka utanförskap, rasism, psykisk ohälsa och arbetslöshet samt demokratisk delaktighet ska prioriteras. Kommunen ska samverka för att fånga upp ungdomar i riskzon och arbetet med Ett tryggare Granängsringen ska fortsätta. 

- Tryggheten i Tyresö behöver stärkas. Granängsringen är en prioritering för att nå det målet, säger Raymond Moubé (C).

Budgeten har stöd av en majoritet i kommunfullmäktige. Förslag till budget kommer att behandlas på kommunfullmäktige den 24 november.

 

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter