Torsdagen den 4 juni 2020 - klockan 16:44

Så hanterar Tyresö Coronaviruset


Tn på webben 2020-03-18


I kommunerna planeras det för olika insatser på grund av smittoriskerna med Coronaviruset. Tyresö är inget undantag och kommunens säkerhetschef Maj Ingels har en hektisk tillvaro.

-Det pågår en ständig planering på olika nivåer, säger Maj Ingels. Kommunens ledningsgrupp träffas två gånger per vecka med anledning av Coronaviruset. Alla förvaltningar kan både ge och få information vid dessa tillfällen.

Kommunen arbetar med en så kallad fyrfältare för att skapa en bra bild av situationen. Fyrfältaren är uppbyggd enligt följande:

1. Fakta. Vad har hänt? Vad har vi gjort?

2. Antagande. Analys o planeringsförutsättningar.

3. Inriktning. Gemensam målbild-inriktning, Vår övergripande åtgärdsplan.

4. Kommunikation. Målet med kommunikation, Målgrupper och kanaler.

-Jag uppdaterar fyrfältaren dagligen beroende på händelseutvecklingen. Den är ett bra verktyg att planera med.

Finns det någon samordning i länet där Tyresö deltar?

-Ja på flera nivåer, säger Maj Ingels. På regionnivå har länets alla kommundirektörer och högsta chefer för olika myndigheter ett inriktande forum, två gånger i veckan. Detta sker genom en telefonkonferens. Då beslutas hur alla aktörer ska förhålla sig. Alla får med detta samma information och kan ge samma budskap. Dessutom finns ett så kallat samordnade forum som också har telefonkonferens två gånger i veckan. Här organiseras aktiviteter utifrån det beslut som fattats av det inriktande forumets beslut.

Regionen är ju ganska stor. Har Tyresö något samarbete på närmare håll, till exempel på Södertörn?

-Vi är en av de tio kommuner som ingår i Södertörns Brandförsvarsförbund. Här har vi sedan länge en upparbetad ordning där vi har Rakelkonferens* en gång per vecka för att delge varandra säkerhetsfrågor och allmänt läge i våra kommuner, säger Maj Ingels. Nu finns självklart Corona på dagordningen också vid dessa möten. Det ger goda möjligheter till samordning på nära håll.  

* Rakel är ett hjälpmedel för ledning och samverkan för organisationer, och systemet är utformat för att kunna användas i vardagen såväl som vid olyckor eller kriser.

 


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter