Söndagen den 27 november 2022 - klockan 03:22

Så ska Tyresö kommun jobba med särskilt begåvade elever


Tn på webben 2021-09-30

Jannice Rockstroh, ordförande i barn - och utbildningsnämnden.
Bild:Tyresö Nyheter
Jannice Rockstroh, ordförande i barn - och utbildningsnämnden.

Tyresö kommun har tagit fram en handlingsplan för särskilt begåvade elever. Handlingsplanen ska fungera som en vägledning för hur skolorna kan arbeta med individuellt stöd vägledning och stimulans. Skolverket uppskattar att ungefär 1-2 barn i varje klass är särskilt begåvade.


Tyresö kommun uppger i underlaget till handlingsplanen att det saknas en enhetlig definition av vad särskild begåvning är och vilka barn som omfattas av begreppet, men att det handlar om barn som är mer avancerade i sitt tänkande, sin lek och sina relationer än jämnåriga barn." Begreppet ska dock inte förväxlas med högpresterande barn.

-Den särskilda begåvningen innebär styrkor och förmågor, men kan även innebära att barnen får svårt att passa in. Risken är att barnen blir uttråkade och presterar långt under medel om de inte får en undervisning som utmanar och stimulerar. I förlängningen kan det riskera leda till att barnen blir passiva och drar sig och sållar sig till gruppen hemmasittare, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Jannice Rockstroh (S)
 
Ungefär 5 % eller 1-2 barn i varje klass uppskattas enligt skolverket vara särskilt begåvade. Den plan som nu tagits fram pekar ut hur skolorna ska jobba med målgruppen. Det handlar bland annat om att medvetandegöra att gruppen finns och anpassa undervisningen efter förutsättningar och behov för att stödja barnets utveckling och lärande. För de barn som har behov av en snabbare undervisningstakt ska till exempel en sådan plan tas fram. Handlingsplanen lyfter också behoven av att föra en dialog med föräldrarna om barnens utveckling och sociala situation.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter