Söndagen den 10 december 2023 - klockan 20:24

Så tycker Tyresöbor 50+ om sin bostadssituation


Tn på webben 2023-01-11

Bild:Tyresö Nyheter

Tyresö kommun har undersökt vad Tyresöbor över 50 år tycker om sin bostadssituation och önskemål kring sitt nuvarande och framtida boende. Totalt har 750 personer fått svara på frågor.

En majoritet, 62%, uppger i undersökningen att de inte vill flytta från där de bor idag och att den nuvarande bostaden uppfyller de önskade behoven. Det är en något högre andel äldre över 80 år som svarat att de inte vill flytta.

38 % har svarat att de vill flytta. Här är den största andelen i åldern 70 – 79 år och 50-59 år. Det är också fler kvinnor än män som uppger att de vill flytta. Störst andel bor i Trollbäcken och Bollmora. Av de som vill flytta anges önskemål om en mindre bostad och ett långsiktigt boende som skäl. De flesta vill flytta inom Tyresö och Bollmora är det mest aktuella området.

Av de som vill flytta från kommunen är majoriteten i åldern 50-59 år och bor i småhus. Var man vill flytta skiljer sig men vanliga kommuner gruppen önskar flytta till är Stockholm, Nacka eller Haninge. Vanliga skäl är en mindre bostad, att komma närmare natur och familj/vänner.

Efterfrågade kvaliteter på bostaden i övrigt är rymlig balkong, minimalt med störningar och fönster i flera väderstreck. Möjligheter att ha egen bil och kunna parkera nära bostaden är andra efterfrågade faktorer, liksom närhet till natur, utbud och service samt kommunikationer.

Undersökningen är gjord för att kommunen ska få bättre förståelse för hur de tyresöbor som är över 50 år ser på sin bostadssituation för underlag inför framtidsplanering.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter