Måndagen den 16 september 2019 - klockan 14:07

Satsningar på skolan och ekonomi i balans


Tn på webben 2018-12-08

Mats Larsson (L), Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (Mp)
Mats Larsson (L), Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (Mp)

Anita Mattsson (S) tillträder som kommunstyrelsens ordförande 1 januari. En hållbar ekonomi och välfärd som går att lita på kommer att gynna både dagens och morgondagens Tyresöbor, säger hon.

Anita Mattsson (S) tillträder som kommunstyrelsens ordförande 1 januari. En hållbar ekonomi och välfärd som går att lita på kommer att gynna både dagens och morgondagens Tyresöbor, säger hon.Det nya samarbetsstyret i Tyresö, bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet, har nu presenterat en ny budget för 2019, som ska beslutas av kommunfullmäktige nästa vecka. Den största enskilda satsningen blir på skolan. Men det finns stora utmaningar i att få ordning på kommunens dåliga ekonomi. Effektiviseringar och en skattehöjning blir vägen för att få en ekonomi i balans.


Trots att kommunen brottas med en mycket svag ekonomi har det nya samarbetsstyret, ”Tillsammans för Tyresö”, i dagarna presenterat en budget för 2019 där stora satsningar görs på skolan och äldreomsorgen. I budgeten ingår också en ambitionshöjning av miljö- och klimatarbetet och en satsning på socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Efter många år av nedskärningar, främst inom skolan, anses tillskotten nödvändiga.

- Den enskilt största satsningen är på skolan, säger Anita Mattsson (S), tillträdande ordförande i kommunstyrelsen. Där skjuter vi till 20 miljoner kronor per helår med start från höstterminen. Det är helt nödvändigt för att vi ska kunna säkerställa kvalitén och slippa ytterligare nedskärningar. Vi behöver öka personaltätheten och se till att de elever som har svårast förutsättningar får den hjälp de behöver.

Även äldreomsorgen får ett stort tillskott om 10 miljoner kronor med syftet att äldre ska få den omsorg de är i behov av.

– Våra äldre i kommunen måste kunna känna en trygghet i att omsorgen finns när man behöver den och att den är av god kvalitet, säger Anita Mattsson. Det är många i Tyresö som inte känner den tryggheten längre och därför behöver vi göra de här satsningarna. I vårt Tyresö ska alla äldre känna att de kan lita på äldreomsorgen och det arbetet kan inte vänta längre.

Dålig ekonomi
Sedan 2013 har kommunen levererat mycket svaga ekonomiska resultat, många gånger räddas svarta siffror av engångsintäkter som exempelvis markförsäljningar. Att höja skatten har varit uteslutet av det tidigare styret, istället har verksamheter, som skolan, tvingats till återkommande besparingar och neddragningar.

- En fullständigt ohållbar situation, säger Anita Mattsson. Marken kan som bekant bara säljas en gång, och underskotten har tillåtits fortsätta. Hittills har vi skickat räkningen till våra barn att betala för dagens verksamheter. Vi måste istället ta ansvar för att ha en ekonomi i balans och varje generation måste stå för sina kostnader.

Effektiviseringar och skattehöjning
Den svaga ekonomin gör att det kommer att krävas ett omfattande effektiviseringsarbete, för att kunna bedriva verksamheterna mer kostnadseffektivt. Nya arbetsmetoder, ny teknik, effektivare administration och digitalisering ser det nya styret som helt nödvändiga åtgärder för en ekonomi i balans. Även en skattehöjning om 45 öre har beslutats inför 2019.

- Vi måste kunna behålla en bra kvalité inom välfärdens verksamheter. Därför ser vi att en skattehöjning i dagsläget är helt nödvändig. Alternativet är fortsatta underskott och fortsatta nedskärningar inom skolan. Det alternativet bedömer vi som sämre. Däremot är ambitionen att sänka skatten igen när vi fått ordning på ekonomin, säger Anita Mattsson

 


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter