Torsdagen den 4 juni 2020 - klockan 15:34

Simskola för nyanlända kvinnor en succé!


Tn på webben 2019-04-16


På söndagarna händer något spännande på Vattenhuset i Tyresö. Då samlas en grupp kvinnor som knappt talar svenska för att lära sig något nytt. De ska lära sig att simma. Många kommer från länder där man sällan har kontakt med öppna vatten och har helt enkelt inte haft behov eller möjlighet att lära sig att simma. Men nu vill de.

De arton deltagarna är mellan tjugo och femtio år och de har fått information om projektet via kommunens etableringscentrum. Projektet började när Riisa Löfström som är anställd på Tyresö kommun såg att ett det fanns ett behov av simundervisning för nyanlända.

Varför drogs det här ingång?

Vi så att det fanns ett behov för den här gruppen att lära sig simma. Mycket handlar om att de ska bli vattenvana för att sen kunna sprida vidare kunskapen till sina barn, säger Riisa

Tyresö är till viss del en skärgårdskommun och vi har som mål att även bli en vattensäker kommun. Det här projektet är en del i det. I Sverige kretsar mycket av livet på sommaren kring bad och det är viktigt att skapa säkerhet kring vatten. Simkunnighet räddar liv. Det är ju bland annat därför det finns med i skolundervisningen.

Hur har det tagits emot?

De är jätteglada över simundervisningen! Vissa är lite osäkra medan andra hoppar rätt i. Några kommer att lära sig simma medan andra har byggt på sin vattenvana, något som gör att de blir säkrare i att följa med sina barn till stranden i sommar. Det är också en chans för kvinnor att ha ett socialt sammanhang som faktiskt kretsar kring en fysisk aktivitet. Det är vanligare bland männen, men här har vi lyckats få till det även för kvinnorna.

Framöver kanske vi kommer att inkludera isvett i undervisningen, det är också en viktig del i undervisningen kring vatten, avslutar Riisa.

 


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter