Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 22:26

SJ tar över pendeltågen efter MTR


Tn på webben 2023-11-28


SL och MTR har gemensamt beslutat att avsluta pendeltågsavtalet i mars 2024. Det innebär att en SJ kommer att ta över driften av pendeltågen i Region Stockholm. Detta meddelades på en presskonferens onsdag den 1 november.


Resenärerna har det senaste året lidit av att pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen har haft allvarliga störningar. SL och MTR beskriver i ett pressmeddelande att man har under lång tid fört dialog för att lösa problemen men utan framgång. Nu väljer man tillsammans att avsluta avtalet i förtid.
 
Pendeltågstrafiken kommer från 3 mars 2024 att drivas av SJ. Fram till dess fortsätter MTR driva pendeltågstrafiken. Bytet av operatör påverkar inte de anställningen hos personalen utan alla medarbetare som huvudsakligen arbetar med driften av pendeltågen erbjuds en anställning hos SJ genom så kallad verksamhetsövergång.   

- Det är viktigt att vi nu fått det här nya avtalet på plats. Jag har stora förhoppningar om att SJ tillsammans med SL kommer arbeta långsiktigt för att förbättra situationen på pendeltågen, öka antalet lokförare, skapa stabilitet och goda villkor för personalen. Därmed kan vi få till stånd en stabil och pålitlig trafik, säger Jens Sjöström (S), 1:e vice ordförande i trafiknämnden i Region Stockholm.

SJs avtal sträcker sig två år. SJ och SL meddelar gemensamt att de ser detta som ett långsiktigt arbete, man kommer inte kunna leverera full trafik från dag ett men förutsättningarna för stabil trafik förbättras i och med övergången till en ny operatör och ett nytt avtal.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter