Torsdagen den 20 juni 2019 - klockan 09:25

Stora satsningar på grundskolan i ny budget


Tn på webben 2018-12-19

Jannice Rockstroh, (S) nytillträdd ordförande i barn och utbildningsnämnden.
Jannice Rockstroh, (S) nytillträdd ordförande i barn och utbildningsnämnden.

Det nya styret i Tyresö bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna har presenterat budget med stora satsningar på Tyresös grundskolor.

I deras kommunplan med budget som antogs i förra veckan görs stora satsningar på Tyresös grundskolor. Bland annat lärarassistenter för att renodla läraruppdraget så att varje elev får mer tid med sin lärare, resurser för att kunna ha mer matematik i skolan och digitaliseringsutveckling i skolan. Även den centrala elevhälsan, resurs och utvecklingscentrum, kommer förstärkas.  

-Grundskolorna i Tyresö har under flera år gått med enorma underskott till följd av underbudgetering. Därför känns det väldigt bra att äntligen kunna presentera en budget där vi gör stora satsningar på skolan, säger Jannice Rockstroh (S), nytillträdd ordförande i barn och utbildningsnämnden.

Budgeten beskrivs som ett första steg för att alla elever i Tyresö ska få det stöd de behöver. En prioritering i detta är att NPF-säkra (NPF=neuropsykiatriska funktionsnedsättning) kommunens grundskolor.

-För oss är det högt prioriterat att NPF-säkra skolorna. Jag har varit mycket engagerad i frågor gällande NPF eftersom situationen i Tyresö för barn och familjer har varit ansträngd under lång tid. Vi måste kunna ta hand om de här barnen i Tyresö. De mår inte bra av att lotsas till andra kommuner för att vi inte kan ta hand om dem här. 

-En annan viktig ändring för Tyresöborna är att kommunen från och med 2019 inte kommer att använda markförsäljningar för att finansiera den dagliga verksamheten. Tidigare har det varit så, men nu tar vi ansvar för att kommunens tyvärr undermåliga ekonomi ska ställas om, säger Jannice Rockstroh.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter