Söndagen den 10 december 2023 - klockan 21:59

Stort fokus på nedläggningen av Björkbackens äldreboende när politikerna frågades ut av Tyresös pensionärer


Tn på webben 2022-05-24

<span id=\
Bild:Tyresö Nyheter
fr v Anita Mattsson (S), Inger Gemicioglu (V), Lillian Nylinder (MP), Tony Thorén (L), moderator Anita Hildén & Ewa Kardell, Joakim Grimborg (KD), Torbjörn Skarin (M), Jörgen Nilsson (SD). 

Sidsel Nybö
Bild:Tyresö Nyheter
Sidsel Nybö

Bror Perjus
Bror Perjus

Nedläggningen av Björkbackens äldreboende och behovet av kommunal äldreomsorg var i fokus när PRO och SPF tillsammans med "Aktionsgruppen för äldrefrågor i Tyresö" bjöd in sina medlemmar till en politikerutfrågning.

Syftet med utfrågningen var att ge Tyresös äldre möjlighet att ställa frågor till de lokala politikerna om hur de ser på frågor som är viktiga inför valet. Intresset var stort. Många var de äldre som kommit för att både lyssna och ställa sina frågor till politikerna. Kvarnhjulets största sal fylldes snabbt.

En stor del av utfrågningen ägnades åt nedläggningen av Björkbackens äldreboende. Tyresö bostäder meddelade nyligen att bolaget inte kommer gå vidare med planerna att renovera Björkbackens äldreboende efter att en majoritet bestående av M, Kd, C, Sd, Mp och L ansett att renoveringen skulle bli för dyr. Istället vill bolaget lägga ner det sista kommunala äldreboendet.

Flera i publiken ställde sig kritiska till beslutet och framförde synpunkter om vikten av kommunal äldreomsorg och de fördelar som fanns med Björkbacken som ligger i ett centrumnära läge. En av de närvarande som ställde en fråga till politikerna var Sidsel Nybö:

- Vi snackar ju om att planera framåt och ha platser och vi saknar ju platser. Hur i all världen kan det ta tre år och göra om beslutet? Ta och bestäm er! 2019 sa ni ja, detta ska vi bygga om vi ska följa arbetsmiljöverket och sen tre år efter är det nej tyvärr det kan vi inte. Det tycker jag var trist.

Bror Perjus framförde i ett inlägg att han gärna ser kommunal äldreomsorg:

- Björkbacken är ju uppenbarligen det sista kommunala äldreboendet i Tyresö nu och om det läggs ner undrar jag vad de borgerliga partierna har för planer med den här fastigheten?

Från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet framfördes att de fortfarande vill se att Björkbacken renoveras, men att det just nu saknas en majoritet för det, och att det är viktigt med en kommunal äldreomsorg i kommunen. Från övriga partier som stött nedläggningen av Björkbacken framfördes att de ändå ser att det gärna får finnas kommunal äldreomsorg. Centerpartiet var inte närvarande vid politikerutfrågningen.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter