Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 23:12

Strandskolan byggs om – Östra Tyresö får ny fritidsgård


Tn på webben 2024-02-05

Klara Watamni (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande. 
Bild:Tyresö Nyheter
Klara Watamni (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande. 

Strandskolan i Östra Tyresö byggs ut genom en tillbyggnad som ger utrymme för fler klassrum och en ny fritidsgård. Förslaget kommer efter att en fördjupad lokalutredning bland annat konstaterat att skolan i dag är i stort behov av uppdaterade och utökade lokaler. 


Strandskolan är i dag inte anpassad för det elevantal som går på skolan om det fortsättningsvis ska gå lika många elever där krävs anpassning av lokalerna. Därför föreslås det att en ny huskropp byggs i anslutning till skolan och att de befintliga lokalerna anpassas för att bättre passa skolans verksamhet. 

- Jag vet att det här beslutet är efterlängtat och är glad att vi nu kan presentera en långsiktig lösning som kommer bidra till en bättre arbetsmiljö för elever och medarbetare, säger Klara Watmani (S), ordförande för barn- och utbildningsnämnden. 

I den fördjupade lokalutredningen framgick det också att Östra Tyresö har ett behov av att etablera en fritidsgård i området. Fritidsverksamheten kommer att samverka tillsammans med skolverksamheten i den nya utbyggnaden.

De kommunala grundskolorna Strandskolan och närliggande Tyresö skola har högt söktryck och har elever från flera delar av kommunen.

Det finns ett behov av en långsiktig lösning för grundskoleplatser i östra området. Denna åtgärd skapar en handlingsberedskap för att möta befolkningsutvecklingen i både Östra Tyresö och Centrumområdet.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter