Söndagen den 21 juli 2019 - klockan 04:07

”Tillsammans för Tyresö” – Det nya styret presenterades


Tn på webben 2018-10-25

Mats Lindblom (L), Anita Mattsson (S) och Mikael Ordenius (MP) under presskonferensen.
Bild:TN
Mats Lindblom (L), Anita Mattsson (S) och Mikael Ordenius (MP) under presskonferensen.

Anita Mattsson (S), kandidat till kommunstyrelsens ordförande, Mats Lindblom (L), kommunstyrelsens vice ordförande och Mikael Ordenius (MP), gruppledare, höll igår en presskonferens.

Under presskonferensen presenterades det nya styret, som kallas ”Tillsammans för Tyresö”. Partiernas representanter berättade också hur de tänkt vid bildandet av den nya koalitionen.

– Vi socialdemokrater har under hela den gångna mandatperioden strävat efter blocköverskridande samarbeten, säger Anita Mattsson (S). Vi anser att blockpolitiken har varit skadlig för Tyresö. Därför har vi nu tagit ansvar för att bilda ett stabilt och framtidsinriktat styre för kommunen.

Koalitionen kommer att styra kommunen i minoritet, vilket ställer krav på bra samarbeten, något Liberalernas Mats Lindblom (L) säger är grunden för styret.

– Överhuvudtaget är samarbete och respekt för de andra partierna något som alla tre partier här idag hoppas blir ett kännetecken för det nya styret, berättar han. Det är jag också övertygad om att Tyresöborna ser som något positivt.

Kommer fortsätta driva liberal politik

 – I det nya styret kommer vi liberaler att fortsätta driva liberal politik, berättar Mats Lindblom (L). Tydligt, kraftfullt och förhoppningsvis framgångsrikt. Men vi är givetvis medvetna om att man i ett samarbete inte kan få igenom allt man önskar. Det viktigaste är att vi hela tiden har Tyresös bästa för ögonen.

Miljöpartet blev inbjudna till samtal av Alliansen.

 Blev inbjudna till samtal med Alliansen som vi har deltagit på, berättar Mikael Ordenius (MP). De samtalen avstannade främst på grund av de ekonomiska frågor som diskuterades. Där vi upplevde att de inte togs på allvar. 

Miljöpartiet säger att samarbetet stämmer väl in på flera av deras frågor. Där de ser en samsyn med de övriga partierna i koalitionen i flera frågor. De vill inte bara se en ekologisk hållbarhet för kommunen utan även för välfärden. Där skola och sociala frågor spelar en viktig roll enligt Miljöpartiet.

Krafttag kring klimatarbetet i Tyresö

–Vi behöver ta krafttag kring miljöarbetet i Tyresö och aktivt bidra till att nå de nationella klimatmålen, säger Mikael Ordenius (MP). Tyresö behöver ett miljöprogram och där har vi i Miljöpartiet mycket att bidra med. Ett klimatsmartare Tyresö helt enkelt.

Samsyn kring prioriteringar i kommunen.

– Våra tre partier har samma syn på flera frågor som är viktiga för oss, berättar Anita Mattsson (S). Det handlar först och främst om skolan. Vi måste göra stora satsningar för att skapa en likvärd skola. Men det handlar också om en trygg äldreomsorg och att ta ansvar för kommunens ekonomi.

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter