Onsdagen den 10 augusti 2022 - klockan 23:12

Trollbäckenbor delaktiga i utvecklingen av Fornuddsparken


Tn på webben 2021-11-24

Utvecklingen har föregåtts av en medborgardialog där boende har fått tycka till om parkens utveckling.
Bild:Tyresö Nyheter
Utvecklingen har föregåtts av en medborgardialog där boende har fått tycka till om parkens utveckling.

Södra Fornuddsparken mellan fornlämningsområdet och Bränneribacken ska utvecklas med  nya sittplatser, ny belysning och nya grönskande planteringar. Den hölls det första spadtaget för projektet som beräknas att vara klart sensommaren 2022. 

Tyresö Nyheter har tidigare skrivit om Fornuddsparken där ett arbete med att rusta upp och utveckla parken pågår. Nu går kommunen vidare med den södra delen av Fornuddsparken, mellan fornlämningsområdet och Bränneribacken, där planen är att utveckla med nya sittplatser, ny belysning och nya grönskande planteringar. Enligt Tyresö kommun ska sträckan fungera som en "övergång mellan parkens mer aktiva delar och naturområdet längst i söder".

Utvecklingen av parken har föregåtts av en medborgardialog där boende i Trollbäcken har fått tycka till om parkens utveckling. Syftet är att lyssna in vad tyresöbor som bor i närheten eller ofta besöker området tycker. Resultatet av dialogen innebär bland annat att gräsytan och fotbollsmålen får vara kvar och att kommunen kommer att ställa i ordning bouleplaner samt sittplatser med möjlighet till umgänge, grill och picknick.

- Det är roligt att projektet har kunnat ta tillvara på flera av de önskemål som kom in från Tyresöborna i medborgardialogen. Fornuddsparken är en omtyckt och välbesökt park. Dessutom besöks parken och vikingagravarna av barn från områdets förskolor och skolor. När vi utvecklar områden i Tyresö är det viktigt med en tidig medborgardialog. Det känns även viktigt att också de barn som använder parken har fått göra sina röster hörda, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S)

Sedan tidigare är den centrala delen av Fornuddsparken, mellan Bränneribacken och strax söder om scoutstugan upprustad. Arbeten med den södra delen kommer att pågå från och med oktober 2021, till och med sensommaren 2022


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter