Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 21:14

Två miljarder extra till sjukvården i Region Stockholm


Tn på webben 2023-03-08

Aida Hadžialić (S), finansregionråd i Region Stockholm
Bild:pressbild
Aida Hadžialić (S), finansregionråd i Region Stockholm

Akutsjukhusen i Region Stockholm har länge varit strukturellt underfinansierade, och det har bidragit till försämrad patientsäkerhet, brist på vårdplatser och landets längsta väntetider på akutmottagningarna. Nu presenteras ett räddningspaket på två miljarder kronor.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet tillsammans med Vänsterpartiet i Region Stockholm har presenterat ett historiskt stort räddningspaket till sjukvården i Region Stockholm. Förslaget innebär att akutsjukhusens anslag höjs varaktigt med 2 miljarder kronor. Med anslaget kommer också krav på att sjukhusen ska ta fram en åtgärdsplan för att stärka arbetsmiljön och minska kostnaderna för administration och inhyrd personal.

- Denna historiska förstärkning krävs för att vi ska kunna trygga vårdplatserna, garantera patientsäkerheten och tillgodose vårdbehovet. Det är resurser som kommer gå direkt in i verksamheterna på sjukhusen och bland annat säkra en tryggare förlossningsvård, cancervård, och ett förbättrat mottagande på akutmottagningarna, säger Aida Hadžialić (S), finansregionråd i Region Stockholm

Förslaget består av tre delar
Hälso- och sjukvårdsnämndens anslag höjs varaktigt med 2 miljarder kronor och fördelas vidare till samtliga akutsjukhus för att hantera underskott som är svåra att hantera kortsiktigt på annat sätt, inklusive vårdval förlossning, akut omhändertagande, kirurgi och behandling, barnsjukvård, cancervård samt utveckling av team-besök och digital vård.

Krav på effektiviserande åtgärder införs.
Sjukhusen får därmed i uppdrag att ta fram en gemensam åtgärdsplan som ska inkludera en beskrivning av hur inhyrningen av personal respektive kostnaderna för administration ska minska.

Omställning till nära vård ska säkras
Utöver att säkra upp finansieringen till akutsjukhusen är det viktigt att regionen tar fortsatta steg mot en omställning till nära vård. Detta behövs för att i ökad utsträckning ge patienter vård på rätt vårdnivå. Det kommer därför ställas krav på akutsjukhusen att delta i omställningen mot en nära vård som ska presenteras i samband med sjukhusens åtgärdsplan.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter