Torsdagen den 13 december 2018 - klockan 05:15

Tyresöbor har sämst tillgång till akuten


Tn på webben 2018-02-22


Anita Mattsson (S), kräver att politiken i Stockholms läns landsting läggs om
Anita Mattsson (S), kräver att politiken i Stockholms läns landsting läggs om

Redan i höstas kunde Tyresö Nyheter visa att Tyresöborna har sämre tillgång till vårdcentraler än snittet i länet. Nu kommer nya siffror som visar att Tyresöborna hör till de som har sämst tillgång akutmottagningar i landet. Och det är nya besparingar på gång. Nu kräver Socialdemokraten Anita Mattsson att politiken läggs om

Det var i förra veckan som Socialstyrelsen kunde redovisa siffror om genomsnittlig väntetid på akuten. Den akutmottagning som hade längst väntetid i hela landet var Tyresöbornas närmsta sjukhus, Södersjukhuset. Mediantiden som en patient fick vistas på akutmottagningen på Södersjukhuset var under förra året 4 timmar och 45 minuter. Det är en ökning jämfört med året dessförinnan på mer än 40 minuter.

Samtidigt talar mycket för att det inte blir bättre i år. Den styrande alliansen har gett Södersjukhuset, och länets övriga akutmottagningar, ett sparbeting för 2018. Södersjukhuset ska spara in 175 miljoner kronor varav drygt 20 miljoner bara på den redan krisande akutmottagningen. Flera av Tyresös landstingsledamöter har röstat för den budget som nu leder till besparingar i akutsjukvården. Bland dem märks kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) som också är landstingsledamot.

Beslutet var dock långt ifrån enigt, Socialdemokraterna ville tvärtom öka akutsjukhusens budget med 700 miljoner kronor men blev nedröstade. Nu kräver Socialdemokraternas oppositionsråd i Tyresö, Anita Mattsson, att politiken läggs om:

– Det är inte acceptabelt att landstinget inte kan se till att det finns vård för Tyresöborna när det behövs. Budgeten måste ökas så att köerna kan kortas på akuterna. Inte minst många av Tyresös äldre får ligga i korridorer utan vård. Det är oanständigt.

Det kan verka underligt att akutsjukvården drabbas av stora sparbeting mitt i en högkonjunktur med god skattetillväxt. Orsaken är skenande kostnader i vårdvalssystemet och en extrem kostnadsexplosion för Nya Karolinska. Sjukhusbygget som ursprungligen var kostnadsberäknat till 14 miljarder beräknas nu till cirka 60 miljarder och landstingsstyrelsens ordförande Irene Svenonius (M) är nu under utredning för jävsförhållanden. Anita Mattsson krävde i förra veckan tillsammans med flera ledande kommunpolitiker i länet att NKS-affären skulle granskas och att avtalet behöver omförhandlas.

– Det är orimligt att Moderaternas agenda med privata lösningar nu kostar skattebetalarna sådana summor att sjukvårdens tillgänglighet och kvalitet drabbas. Vi socialdemokrater har röstat nej till NKS-avtalet två gånger och krävt att det ska omförhandlas flera gånger efter att moderaterna drivit igenom det. Politiken måste ändras och de som fattade beslutet om NKS måste nu börja ta ansvar, säger Anita Mattsson till Tyresö Nyheter.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter