Söndagen den 20 september 2020 - klockan 08:36

Tyresö bostäder satsar i Granängsringen


2020-04-14

<span id=\
Bild:Tyresö Nyheter
Marie Åkesdotter (MP), ordförande Tyresö bostäder

<span id=\
Bild:Tyresö Nyheter
De satsningar vi gör nu är viktiga för att öka trivseln och tryggheten för de boende i området både ur sociala och miljömässiga aspekter, säger Tyresö bostäders ordförande Marie Åkesdotter (Mp)

<span id=\
Bild:Tyresö Nyheter
De satsningar vi gör nu är viktiga för att öka trivseln och tryggheten för de boende i området både ur sociala och miljömässiga aspekter, säger Tyresö bostäders ordförande Marie Åkesdotter (Mp)

<span id=\
Bild:Tyresö Nyheter
De satsningar vi gör nu är viktiga för att öka trivseln och tryggheten för de boende i området både ur sociala och miljömässiga aspekter, säger Tyresö bostäders ordförande Marie Åkesdotter (Mp)

Nu inleder Tyresö bostäder ett stort arbete med att utveckla Granängsringen. Med satsningar på utemiljö, trygghet, miljö och sociala aspekter meddelar bolaget att man nu inlett flera projekt i området.


Till sommaren beräknas ett nytt miljövänligt sophanteringssystem att vara klart. Det gamla sophanterings- och rörsystemet var i stort behov av renovering. Med ett nytt system för mat- och hushållsavfall räknar bolaget med flera miljö- och hälsomässiga fördelar. Exempelvis bättre miljö och inomhusluft och att lukt och ljud från sopnedkast och sopsug försvinner. Det nya systemet kommer också ge hyresgästerna möjlighet att sortera sitt matavfall. På sikt hoppas bolaget att samtliga bostadsområden ska vara anslutna till det nya systemet.  Syftet är att möjliggöra för hyresgästerna att göra skillnad för miljön genom att sortera sina matrester.

Förutom nytt system för mat- och hushållsavfall har det också inletts ett projekt med att öka trivseln i området. Tyresö Bostäder har rensat upp på innergården, klippt buskar och träd och också sett över utomhusbelysningen. Planen är att byta ut delar samt att utöka den belysning som finns. Fasaderna kommer också att tvättas och skalskyddet ses över med utbyte av lås.  

Marie Åkesdotter (MP) är ordförande för Tyresö bostäder. 

-Det är viktigt att öka trivseln och tryggheten i området - det handlar både om sociala och miljömässiga aspekter, säger Åkesdotter. Hon menar att det är viktigt att föra en dialog med de boende i området, så att området kan utvecklas utifrån de boendes önskemål och vilja. Min förhoppning är att det kommer odlingslådor på plats snart, eftersom jag vet att det finns ett intresse och engagemang för det, avslutar Åkesdotter


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter