Måndagen den 1 mars 2021 - klockan 16:27

Tyresö bostäder satsar på trygghet på Granängsringen


2020-10-13

Marie Åkesdotter (MP), styrelseordförande för Tyresö Bostäder
Bild:Tyresö Nyheter
Marie Åkesdotter (MP), styrelseordförande för Tyresö Bostäder

Mathias Tegnér (S), riksdagsledamot och ledamot i Tyresö Bostäders
Bild:Tyresö Nyheter
Mathias Tegnér (S), riksdagsledamot och ledamot i Tyresö Bostäders

Sedan i somras finns trygghetsvärdar på Granängsringen. Bakgrunden är att Tyresö Bostäder kontrakterat stiftelsen på Rätt väg att genomföra trygghetsvandringar i området. Förhoppningen är att större vuxennärvaro kan leda till ökad tryggheten för de boende i området.


Stiftelsen på Rätt väg har tidigare arbetat i trygghetsprojekt i Farsta samt inom ramen för
Skarpnäckslyftet. Stiftelsen på Rätt väg, består av brandmän som jobbar med ungdomar vid sidan av sitt jobb inom räddningstjänsten.

Stiftelsen bildades 1995 av brandmännen Stefan Nilsson och Torbjörn Fornander. Fortfarande är flera brandmän aktiva i stiftelsen. Syftet är att jobba med ungdomar i riskzonen som hamnat eller riskerar att hamna i kriminalitet.

Marie Åkesdotter (MP), styrelseordförande för Tyresö Bostäder, är glad när Tyresö Nyheter träffar
henne:

- När jag hörde talas om Stiftelsen på Rätt väg och deras lyckade arbete i Stockholms stad, så ville jag  pröva detta i Tyresö Bostäder också. Nu finns trygghetsvärdarna på plats i området kring
Granängsringen onsdag, torsdag, fredag och lördag kväll. Vuxennärvaro och bra förebilder ser jag
gärna mer av, och välkomnar verkligen fler goda initiativ.

I tidigare projekt i Farsta har stiftelsen också utbildat unga Farstabor till områdesvärdar, så att de kan hjälpa till att skapa trygghet och trivsel i sitt eget område. Detta är en möjlig utveckling av projektet på Granängsringen.

Mathias Tegnér (S), riksdagsledamot och ledamot i Tyresö Bostäders styrelse är mycket nöjd med
initiativet:
- Att alla ska kunna känna sig trygga i sin hemmiljö är bland det viktigaste som finns. Vi vet sedan tidigare att många som bor på Granängsringen inte känner sig trygga. Därför är detta ett viktigt steg av många för att återupprätta tryggheten på Ringen och i resten av Tyresö kommun.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter