Måndagen den 16 september 2019 - klockan 14:05

Tyresö gymnasium fokuserar utbildningen


Tn på webben 2019-03-22

Christoffer Holmström (S), ordförande för gymansie- och vuxentutbildningsnämnden.
Christoffer Holmström (S), ordförande för gymansie- och vuxentutbildningsnämnden.

Ordföranden för Gymnasie- och vuxenutbildningen, Christoffer Holmström (S), har föreslagit nämnden en förändring i programutbudet. Den första ansökningsomgången är nu över och enligt uppgift ser det i stort positivt ut för gymnasiet.


Förslaget som beslutades av nämnden torsdagen den 21:a mars går ut på att utveckla de delar av gymnasiet som är populära och också ökar i antalet sökande. Men i uppdraget ingår också att titta på vilka möjligheter som finns för att få in nya möjligheter på gymnasiet.

 Den stora nyheten är att nämnden beslutade att fasa ut bygg och anläggningsprogrammet på grund av för lågt söktryck. Holmström motiverar förslaget med att det med ett så lågt söktryck ger för dåliga förutsättningar för att driva en god pedagogisk utbildning med hållbar ekonomi.

 – Det var förstås ett jättesvårt beslut att ta för nämnden, säger Christoffer Holmström (S). Men vi behöver förhålla oss till verkligheten och driva de utbildningar som eleverna vill gå. Den här förändringen kommer att kunna ge gymnasiet större möjligheter att fortsätta driva det fantastiska utvecklingsarbetet man gjort under flera år.

Holmström uppger att det inte handlar om brister i kvaliteten på utbildningen som gör att söktrycket är så lågt.

– Lärarna på byggprogrammet gör ett jättebra jobb med våra elever, säger han. Vi kan vara stolta över att eleverna på gymnasiet går ut välutbildade, med mycket stora chanser att få jobb. Gymnasiet har över hela programutbudet mycket kompetent personal, både rektorer och lärare gör ett fantastiskt arbete.

– Det är också viktigt att komma ihåg att trenden ändå ser positiv ut för gymnasiet och att detta förslag syftar till att ge bättre möjligheter till utveckling.

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter