Söndagen den 10 december 2023 - klockan 21:50

Tyresö kommun behåller lärartätheten


Tn på webben 2023-10-23

Klara Watmani (S) tycker det är viktigt att det finns en långsiktighet i det kommunen gör. 
Bild:TN
Klara Watmani (S) tycker det är viktigt att det finns en långsiktighet i det kommunen gör. 

Det tuffa ekonomiska läget och den höga inflationen innebär stora påfrestningar för landets skolor. Många kommuner har tvingats till effektiviseringar och besparingsåtgärder för att klara ekonomin. Det tuffa läget till trots ser Tyresö kommun ut att klara sig bra i jämförelse med andra kommuner. Här planerar man till skillnad från exempelvis Stockholm stad inte för några uppsägningar av lärare.


Lärartätheten på förskola och skola har bibehållits på samma nivå som föregående år, 13,2 elever per lärare.

-          En hög andel behöriga lärare är en grundförutsättning för att upprätthålla skolans och förskolans höga måluppfyllelse. Alla elever som avslutar årskurs nio ska gå ut med godkända betyg. Då behöver vi också lärare som känner sig motiverade och delaktiga. En marknadsmässig lön, goda arbetsvillkor och löpande kompetensutveckling är en förutsättning för att lyckas, säger Klara Watmani (S).

En förklaring till att skolorna i Tyresö klarar sig förhållandevis bra kan vara att Tyresö, till skillnad från många andra kommuner, klarat av att ge en full kostnadstäckning för demografiska förändringar och pris- och lönejusteringar. Här har också skolpengen höjts varje år.

-          Samtidigt ska vi komma ihåg att det är ett tufft läge som kräver att vi gör rätt prioriteringar. Men vi behöver ha en långsiktighet i det arbete som görs och inte lösa problem med snabba panikåtgärder. Rektorer och personal i våra skolor tar ett stort ansvar för sitt resultat och för att få en budget i balans, samtidigt som de arbetar för att bibehålla god kvalité i verksamheten, avslutar Watmani (S)


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter