Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 22:58

Tyresö kommuns delårsrapport


Tn på webben 2023-11-27

Bild från handlingar Tyresö kommun.
Bild från handlingar Tyresö kommun.

Kommunens prognos för helåret visar ett resultat på 96,7 mnkr, som är hela 96,1 mnkr bättre än budget. Det motsvarar 3,0 procent av skatte- och utjämningsintäkterna och visar på en solid ekonomisk grund. Kommunens soliditet hamnar på 41,0 procent, vilket är betydligt högre än målet på 32 procent.

- Att ha en god ekonomisk hushållning är väldigt viktigt. För mig handlar det om att säkerställa
att vi har ekonomiska muskler för att erbjuda Tyresöborna en god välfärd och bra
verksamhet, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Tyresö kommun har högt ställda mål inom flera verksamhetsområden och deras senaste delårsrapport för 2023 visar att de är på rätt väg för att uppfylla praktiskt taget allihopa.

- Det känns bra att vi i delårsrapporten ser att det går bra för Tyresö kommun. Att alla
indikatorer lyser grönt visar på att vi har många dedikerade medarbetare som gör en viktig
insats varje dag, säger Anita Mattsson (S) kommunstyrelsens ordförande.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter