Söndagen den 5 december 2021 - klockan 03:37

Tyresös första naturstig på plats


2020-10-27

Jannice Rockstroh, Alexander Heads, Ellen Ahlfors, Frida Källström och fritidsledaren Marie Bergkvist tar paus vid naturstigen.
Bild:Tyresö kommun
Jannice Rockstroh, Alexander Heads, Ellen Ahlfors, Frida Källström och fritidsledaren Marie Bergkvist tar paus vid naturstigen.

Bra tt orientera sig först innan det bär av på stigen
Bild:Tyresö kommun
Bra tt orientera sig först innan det bär av på stigen

Det finns mycket att upptäcka i skog och mark
Bild:Tyresö kommun
Det finns mycket att upptäcka i skog och mark

Nu utvecklas Tyresös skolnära natur inom forskningsprojektet Parkliv.


Projekt Parkliv, där naturstigen ingår, är ett projekt som går ut på ta reda på hur kommuner genom medskapande från medborgare, på ett enkelt sätt kan skapa jämlik användning av urbana grönområden nära bostäder och skolor. Projektledare för Projekt Parkliv i Tyresö kommun är Julia Hedman och Johanna Ronnheden.

En del i arbetet är att låta de som ska använda naturstigen, i det här fallet barn, ges chans att påverka hur stigen ska se ut. En solig höstdag ordnades en promenad runt naturstigen för att barn från Bergfotens skola skulle få visa sina favoritplatser i skogen och komma med idéer för att göra naturstigen än mer intressant och spännande att utforska. Vid tillfället bjöds även barn- och utbildningsnämndens ordförande, Jannice Rockstroh (S) in.

- Det märks tydligt hur naturen väcker barnens kreativitet och leklust. Jag tror platsen blir än mer spännande att utforska när den faktiskt skapas tillsammans med målgruppen den är till för. Jag hoppas fler barn och skolor hittar hit, besöker “gammeltallen” och har undervisning utomhus, säger Jannice Rockstroh (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Kan leda till fler
Julia Hedman tycker projektet har varit spännande och hoppas att fler naturstigar kan tas fram i Tyresö.

- I det här projektet är barnen i fokus och vi hoppas att det ökar intresset för att gå ut i skogen/närnaturen. Skolorna har varit positiva i utvecklingen av naturstigen och personalen på skolorna tycker att den underlättar vistelsen i naturen då det finns platser att samlas vid för att göra utomhusaktiviteter. Med inputen från idag kan vi göra justeringar och göra insatsen permanent.

Från skola till skog
På frågan om Tyresö i framtiden kommer att få fler naturstigar, svarar Julia Hedman snabbt;
- Att i utveckling av våra skogsområden fortsätta arbeta med medskapandeverktyg som vi gjort här, är väldigt intressant. Jag hoppas att vi kan dra igång ett nytt projekt med naturstig eller annan typ av insats för att utveckla skolnära natur, nästa år!


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter