Söndagen den 5 december 2021 - klockan 01:54

Tyresös skolor förbättrar skolresultaten trots coronapandemin


Tn på webben 2021-09-10

Det politiska styret i barn- och utbildningsnämnden fotograferade i samband med invigningen av nya Fornuddens skola. Från Vänster: Åsa de Mander (L), vide ordförande, Anja Eklund (MP) gruppledare och Jannice Rockstroh (S), ordförande
Bild:Tyresö Nyheter
Det politiska styret i barn- och utbildningsnämnden fotograferade i samband med invigningen av nya Fornuddens skola. Från Vänster: Åsa de Mander (L), vide ordförande, Anja Eklund (MP) gruppledare och Jannice Rockstroh (S), ordförande

Preliminära siffror visar att behörigheten till gymnasiet för årskurs 9 ökar i Tyresös skolor och är den högsta på 5 år. Meritvärdet är fortsatt högt medan antal elever som når kunskapskraven i alla ämnen, sjunkit något. Resultaten redovisas i ett pressmeddelande från Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet i Tyresö. De fina resultaten kommer efter en period där skolorna har haft en extremt svår situation i och med Coronapandemin

Vårterminen var extrem på många sätt för skolorna i Tyresö, med hög frånvaro både bland elever och lärare. Trots detta lyckades Tyresös skolor och lärare ta ansvar över elevernas kunskaper och resultat. Med hemuppgifter, distansundervisning och kompletterande moment har skolorna lyckats möta eleverna trots den svåra situationen. 

 -Våra skickliga lärare och elever ska ha en stor eloge för att resultatutvecklingen går framåt, trots rådande pandemi och svåra förutsättningar. Vi kommer att fortsätta arbeta för att ge våra skolor än bättre förutsättningar, för att ge Tyresös elever en utbildning som håller hög kvalitet och bygga framtidens skola för alla våra barn och unga. säger Jannice Rockstroh (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Meritvärdet i Tyresös skolor visar på en fortsatt hög nivå, preliminära meritvärdet visar på 234,5 poäng vilket är bland de bästa under en femårsperiod. Tyresö behörighet (89,4%) till yrkesprogrammen ligger också över rikets beräknade resultat (ca 85,9 %). Tyresö har ökat andelen behöriga med cirka tre procent.

Tyresö ligger också över rikets generella resultat vid jämförelse av alla elever gällande uppnådda kunskapskrav, behörighet till gymnasiet och meritvärden de senaste fyra jämförbara åren. 

 


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter