Måndagen den 16 september 2019 - klockan 14:05

UF-företaget Estress ska hjälpa ungdomar att hantera stress


Tn på webben 2019-02-22

My Aspeheim, Simon Jofré och Elin Edengren från UF-företaget Estress
Bild:Privat
My Aspeheim, Simon Jofré och Elin Edengren från UF-företaget Estress

Det var med en vilja att hjälpa andra som Elin Edengren, My Aspheim och Simon Jofré kom på idén att skapa ett företag som arbetade med att motverka stress bland ungdomar. De hade själva sett och hört hur stress och psykisk ohälsa var ett stort problem bland sina kompisar och att det fanns ett behov av att tackla problemet. Nu åker företaget runt till skolor i Tyresö och sprider sin kunskap om stress och stresshantering.


Entreprenörerna berättar för Tyresö Nyheter att de var medvetna om att stress bland ungdomar i skolåldern förekom och var ett problem. Men det var först efter att de hade gjort en enkätundersökning där det visade det sig att hela 83 procent av de tillfrågade skolungdomarna hade upplevt stress i sin tillvaro. Entreprenörerna fick även i samma undersökning veta att det fanns en stor vilja att lära sig hur man kan upptäcka och arbeta mot stress.

På detta vis kläcktes idén om att erbjuda skolungdomar i åldern 13-14 en workshop där deltagarna utbildas i att kunna känna igen tecken på stress, tala om stress och vad man kan göra om man känner sig stressad. Genom att få igång ett samtal i workshopen hoppas man kunna sätta ramar för hur elever och lärare tillsammans ska tala om stress och psykisk ohälsa.

De upplever att deras företag och workshops har varit väl emottagna av de som medverkat. Framöver kommer de att fortsätta marknadsföra sitt företag och hoppas att företaget kan gå tillräckligt bra för att de ska kunna driva det vidare efter att deras kurs tar slut i maj.


Rättelse: I pappersutgåvan var tryckfelsnisse framm och fel bild hamnade till artikeln. 


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter