Måndagen den 20 mars 2023 - klockan 22:55

Upprustade gårdar och uppfräschade lokaler i Tyresös förskolor och skolor


Tn på webben 2022-05-25

Pusslets förskolegård, där barnen kan leka affär utomhus
Bild:Tyresö nyheter

Pusslets förskolegård, där barnen kan leka affär utomhusOrdförande i barn och utbildningsnämnden Klara Watmani besöker<br />verksamheterna.
Bild:Tyresö nyheter
Ordförande i barn och utbildningsnämnden Klara Watmani besöker
verksamheterna.


Tyresö Nyheter har tidigare skrivit om att barn- och utbildningsnämnden beslutat om ökade resurser till kommunens förskolor och skolor. Nu har nämnden utökat stödet med ytterligare fem miljoner till förskolans och grundskolans utemiljöer.

Totalt investeras alltså 25 miljoner på bättre belysning, målning av väggar, byte av golvmattor, toaletter, innerdörrar, ytterdörrar, personalrum, vissa snickerier samt upprustning av förskole- och skolgårdarna.

- Detta är en del i vår lärmiljösatsning som görs för att säkerställa att goda förutsättningar finns för att alla Tyresös barn och elever. De ska vara trygga i verksamheten, kunna delta i undervisningen och känna arbetsro säger Klara Watmani (S), ordförande i barn och utbildningsnämnden

Ökad tillgänglighet

Satsningen investerar i den fysiska arbetsmiljön, ökar tillgängligheten och möjligheten för alla barn att inkluderas i undervisningen samt skapar miljöer som väcker nyfikenhet och bidrar till ökad fysisk rörelse hos barn och elever. I barn- och utbildningsförvaltningens nämndplan slås det även fast att barn i kommunens förskolor och skolor ska ges möjlighet att vistas i kemikaliesmarta miljöer.

- Alla barn ska ges bästa möjligheter utifrån sina förutsättningar. I Tyresö ska vi förskolor och skolor med god inne- och utemiljö som stimulerar till lärande. Med denna nya satsning ökar vi möjligheterna för fler barn att få det stöd de är i behov av säger Klara Watmani (S).


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter