Söndagen den 10 december 2023 - klockan 20:37

Valkompass för Tyresö


Tn på webben 2022-09-05


Det är tre val som ska göra senast på söndag. Kanske har du redan bestämt dig för hur du ska rösta i riksdagsvalet. Men hur är det med valet till kommunen och regionen – har du koll på de viktigaste frågorna?


Förra valet var ekonomin i fokus i kommunalvalet. Kommunen visade underskott och fick låna pengar till driften. Även brister i skolan och den hotande nedläggningen av Björkbacken fick stor uppmärksamhet. Efter fyra år av goda ekonomiska resultat och höjd skolpeng är det mindre fokus på ekonomin och skolan denna gången. Frågan om det ska finnas ett kommunalt äldreboende är dock fortfarande i praktiken omtvistat.  

Tyresö Nyheter har gjort en egen valkompass för lokalvalen. Kolla vad du tycker och vad partierna tycker för att veta vad du ska rösta på.

Partiernas åsikter grundas i denna valkompass inte i första hand på vad de lovar i fina skrivningar inför val utan på hur de faktiskt agerat i praktisk politik. Vi i redaktionen väger emellertid också in ställningstaganden som partierna gjort i politiska program eller i andra medier om det är tydliga löften inför kommande mandatperiod.

 1. Satsningar på skolan och fler nya lärare ska prioriteras framför skattesänkningar.
  1. V – Ja
  2. S – Ja
  3. MP – Ja
  4. L – Ja
  5. C – Nja
  6. M – Nja
  7. KD – Nja
  8. SD – Nja

Kommentar: Bedömningen grundas dels på de budgetanslag som partierna föreslagit till skolan under de två senaste mandatperioderna samt de förslag på skattesänkningar som olika partier drivit. Nja avser därutöver partier som föreslår skattesänkningar och i SVTs valkompass lovar sänkt skatt, tidigare inte visat en ambition att höja skolbudgeten (ens i opposition) och inte fullt ut visat en finansiering av en skattesänkning som inte drabbar skolan. Vill man mer i detalj läsa om de kommunala budgetalternativen avseende skattesänkningslöften och skolbudgetar finner man dem på denna länk(§140) https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2021-10-21

Här är budgetförslaget från styret (S, L och MP) det som kallas Kommunplan 2022. 

 1. Tyresö ska bygga bostäder så att bostadsbristen och segregation inte ökar. Blandade upplåtelseformer med bostadsrätter, småhus och minst 150 hyresrätter per år.
  1. V – Ja
  2. S – Ja
  3. MP – Ja
  4. L – Nja
  5. C – Nej
  6. M – Nej
  7. KD – Nja
  8. SD – Nej

Kommentar: Bedömningen grundas dels på om partierna står bakom byggmålet som länsstyrelsen definierat som nödvändigt för att undvika ökad bostadsbrist i länet, dels på hur partierna svarat på SVT´s valkompass för Tyresö kommun samt om partierna röstat för de bostadsprojekt som behandlats under mandatperioden samt.

Här har exempelvis M, SD, KD och L röstat nej till närmare 200 lägenheter och seniorbostäder vid Apelvägen. M, SD, KD och C har röstat nej till närmare 200 lägenheter vid Amarylis.

Nja är när partierna starkt instämmer i någon av ovanstående punkter men agerat starkt på motsatt sätt i konkreta projekt, i SVTs valkompass eller i förhållande till bostadsmålen.

 1. Tyresö ska sälja ut eller ombilda hyresrätter, även om det innebär svårigheter för de med lägre inkomster att bo i vår kommun
  1. V – Nej
  2. S – Nej
  3. Mp – Nej
  4. L – Ja
  5. C – Ja
  6. M – Ja
  7. KD – Ja
  8. SD – Ja

Kommentar: Bedömningen grundas på beslut under denna och tidigare mandatperioder samt om frågan uttrycks i lokala valprogram. Fram till valet 2014 skedde det under de dåvarande borgerliga kommunledningarna återkommande ombildningar under varje mandatperiod. De lokala valprogrammen återfinns under respektive partis hemsida.

 1. Tyresö ska ha både privata och kommunala äldreboenden i hela kommunen
  1. V – Ja
  2. S – Ja
  3. Mp – Nja
  4. L – Nja
  5. C – Nej
  6. M – Nej
  7. KD – Nej
  8. SD - Nej

Kommentar: Bedömningen grundas i tidigare mandatperioders beslut om driftsform, om man röstat för upprustning av det kommunala boendet Björkbacken (i kommunfullmäktige och i Tyresö bostäders styrelse), om man röstat för att kommunen skulle driva boendet Trollängen (i kommunstyrelsen - https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=2001232) samt hur man agerat i fråga om ett nytt kommunalt äldreboende istället för Björkbacken. Nja avser om man röstat olika i parametrarna ovan. Nej grundas i att man konsekvent under denna mandatperiod röstat emot upprustning av Björkbacken och under tidigare mandatperioder inte motsatt sig privatisering i stor skala. 

 1. Tyresövägen ska breddas och byggas ut för ökad framkomlighet
  1. V – Nja
  2. S – Ja
  3. Mp – Nja
  4. L – Ja
  5. C – Ja
  6. M – Ja
  7. KD – Ja
  8. SD – Ja

Kommentar: Diskussion finns om det under rusningstid eller ständigt ska vara ett kollektivtrafikkörfält – men i sak är flertalet partier för en utbyggnad. Oenighet finns om finansieringen där flera partier sagt nej till bostadsprojekt som bidrar till finansiering. När det står nja så är det för att man sagt ja till utredning av breddning med kollektivtrafik – men inte tagit ställning i sak. 

 1. Brottsförebyggande insatser ska stärkas genom exempelvis fler fältassistenter och budgetsatsningar på socialtjänsten.
  1. V – Ja
  2. S – Ja
  3. MP – Ja
  4. L – Ja
  5. C – Ja
  6. M – Nja
  7. KD – Nja
  8. SD – Nej

Kommentar: Bedömningen grundas på hur partierna röstat under den gångna mandatperioden när ärenden om att utöka antalet fältassistenter har behandlats (https://insynsverige.se/tyreso-ks/sammantrade?date=2020-05-05 - §82). I de fall det står nja har partierna röstat olika i olika ärenden under denna och föregående mandatperiod. I fråga om Sverigedemokraterna så grundas det dels i deras ställningstaganden i budgetbehandling mm men också deras uttalanden om att förebyggande arbete är ”saft- och bulle-politik”.

 1. Tyresö ska ha biblioteket i alla kommundelar och biblioteket i Tyresö centrum ska vara öppet på söndagar
  1. V – Ja
  2. S – Ja
  3. MP – Ja
  4. L – Ja
  5. C – Nja
  6. M – Nja
  7. KD – Nja
  8. SD – Nej

Kommentar: Bedömningen grundas på beslut i nuvarande och föregående majoritet samt vad partierna föreslagit i sina budgetförslag. I de fall det står nja så har partierna tidigare varit emot men nu inte drivit söndagsstängt efter att nuvarande styre infört söndagsstängt. Sverigedemokraterna har återkommande drivit att biblioteken i Trollbäcken och Tyresö strand ska läggas ned.

 1. En gång- och cykelbro ska byggas över Drevviken?
  1. V – Ja
  2. S – Nej
  3. MP – Ja
  4. L – Nej
  5. C – Ja
  6. M – Nej
  7. KD – Nej
  8. SD – Nej

Kommentar: Bedömningen grundas på partiernas program och svar till SVT.

 1. Fler sjukhus i Stockholm ska privatiseras
  1. V – Nej
  2. S – Nej
  3. Mp – Nej
  4. L – Nja
  5. C – Nja
  6. M – Ja
  7. KD – Nja
  8. SD – Nja

Kommentar: Bedömningen grundas på partiernas program. I de fall partierna definieras som nja har de i program uttryckt att driftsform inte spelar roll men i praktiken ofta röstat för privatiseringar.

 1. Ska 1177 Vårdguiden drivas i regionens egen regi eller av upphandlade företag?
  1. V – Egen regi
  2. S – Egen regi
  3. MP – Egen regi
  4. L – Privatiseras
  5. C – Egen regi
  6. M – Privatiseras
  7. KD – Privatiseras
  8. SD – Egen regi

Kommentar: Bedömning grundas på partiernas program och svar till SVT.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter